Egendom som ingår i bodelning

2016-03-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Undrar om min fru har rätt till mitt löne konto nu vid en skilsmässa och bodelning.Papper är inte påskrivna och inlämnade.Grejen är att jag får en bonus som jag tänkte använda till möbler i nytt boende.Har redan satt mig i en lägenhet hon bor kvar i huset.Så kan hon göra anspråk på mitt löne konto.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga

Ert äktenskap är formellt ännu inte upplöst eftersom ingen dom har meddelats härom, nedan redogör jag alltså för den ännu inte uppkomna situationen att ni skickar in era papper och äktenskapet upplöses. I ett sådant fall ska bodelning förrättas, det följer av äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 § och 1 kap. 5 §, se här

Vad ingår i en bodelning?
I en bodelning ingår makars s.k. giftorättsgods, se 10 kap. 1 §. Giftorättsgods definieras i ÄktB 7 kap. 1-2 §§ och utgör all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom definieras i ÄktB 7 kap. 2 § 1-6 p. Det som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är att ni genom äktenskapsförord förordnat om att ditt lönekonto ska utgöra enskild egendom, se ÄktB 7 kap. 2 § 1-6 p. och 7 kap. 3 §. Jag utgår nedan från att så inte är fallet, utan antar att lönekontot utgör giftorättsgods och därför ingår i bodelningen.

Tidpunkt
Bodelningen görs med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d.v.s. den dag då pappren kommit in till tingsrätten. Så som egendomsförhållandena ser ut denna dag utgör följaktligen grund för bodelningen. Detta medför att egendom som vardera make förvärvat efter denna tidpunkt, i regel inte ska ingå i bodelningen. Dock är vardera make skyldig att redovisa för sin egendom under tiden mellan det att talan om äktenskapsskillnad har väckts och då bodelningen sker, se ÄktB 9 kap. 3 §. Detta innebär att vardera make förvaltar sin egendom i båda makarnas intresse fram till bodelningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att ditt lönekonto troligen utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Egendom som tillkommer efter den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, ska som huvudregel inte ingå i bodelningen.

Jag vill påminna om att en äktenskapsskillnad inte är nödvändig för att bodelning ska komma till stånd; det är möjligt att bodela även inom äktenskapet. Vill ni ha en fullgod överblick över er situation råder jag er att vända er till våra erfarna jurister som är specialiserade på dessa frågor, se här.

Jag hoppas med detta att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2677)
2020-11-29 samboavtal eller hyresavtal?
2020-11-29 Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?
2020-11-29 Klander av bodelningsbeslut
2020-11-29 Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande?

Alla besvarade frågor (86654)