Egendom som det finns efterarvsrätt till ska säljas, har efterarvingarna rätt till del av försäljningsvinsten?

2019-06-11 i Efterarv
FRÅGA
Min mor gick bort för 8 år sedan och ägde då ett sommarhus som hon ärt från sina föräldrar.Detta hus och alla andra tillgångar övergick till min far (dom var gifta). Nu har min far gift om sig och vill sälja sommarhuset för att göra långa resor med sin nya fru.Jag vill inte att sommarstugan säljs alternativt vill jag ha hälften av pengarna han får för sommarstugan. Har jag rätt till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av frågan om det finns ett testamente eller inte. Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något testamente.

Arvet efter den först avlidne föräldern

Det är den efterlevande maken som ärver i första hand (3 kap. 1 § ÄB), i alla fall om man har gemensamma barn. Maken ärver dock med fri förfoganderätt och kan exempelvis inte testamentera bort egendomen till någon annan. Det finns dock i princip inget som hindrar den efterlevande maken från att nyttja arvet som den vill. Det finns ett skydd i de fall den efterlevande maken skulle ge bort arvet genom gåva utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarna och detta leder till att egendomen väsentligt minskar i värde (3 kap. 3 § ÄB). I detta fall rör det sig dock inte om en gåva. Efterlevande barn har efterarvsrätt till den först avlidne makens egendom när den efterlevande maken dör (3 kap. 2 § ÄB). När båda föräldrar är döda får man alltså ut arvet både efter föräldern som först avlider och den som avlider sist.

Arvet efter den sist avlidne föräldern

Även om föräldern gift om sig har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att om makarna inte har några gemensamma barn ärver särkullbarnen allt efter sin avlidne förälder. Nu får särkullbarnen även ut sitt efterarv efter den först avlidne föräldern.

Sammanfattning

I detta fall har din far ärvt din mor med fri förfoganderätt. Detta innebär att han i princip får göra vad han vill med pengarna men att han är hindrad att testamentera bort egendomen som ska tillfalla dig och eventuella syskon som efterarv. Du kan alltså inte hindra att han säljer sommarstugan och har inte heller rätt att direkt få ut några pengar från försäljningen. Pengarna från försäljningen kommer istället tillfalla dig som ett efterarv efter din mor när din far dör. Om din far i detta fall planerar att använda pengarna för en resa är det inte heller något som hindrar att han gör det.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (619)
2019-09-13 Får man gåva bort egendom vid fri förfoganderätt?
2019-09-06 Rätt till efterarv
2019-08-31 Minskat efterarv på grund av gåva
2019-08-27 Efterarv och särkullbarn

Alla besvarade frågor (72930)