Egendom i 18§ sambolagen

2016-11-30 i Sambo
FRÅGA
Min mamma var sambo och sambon dog. Inga papper finns ex samboavtal, hon har inte begärt bodelning. I paragraf 18 i sambolagen står det att man ska få ut så mycket av den behållna egendomen som(2 basbelopp 88600 kr), Min fråga är då: vad är egendom? Är det om man har pengar på banken, ett halvt hus eller är det inventarier i ett hem typ tv och dator, bil?
SVAR

Hej, jag beklagar sorgen.

Då din fråga rör samboskap finns regler om det i sambolagen, som du hittar här.

Precis som du skriver reglerar 18§ sambolagen de fall där efterlevande sambons del av samboegendomen understiger två prisbasbelopp och man ska då få ut så mycket av samboegendomen så att den summan täcks, om det är möjligt. Den egendom som hänvisas till i regeln i sambolagen är alltså samboegendomen. Samboegendomen är gemensam bostad och bohag om man har förvärvat egendomen för gemensamt bruk, 3§ sambolagen. Pengar ingår därför inte i samboegendomen medans ett hus kan göra det om det är gemensam bostad och förvärvat för gemensam användning, 5§ sambolagen. Tv och dator kan också vara samboegendom om detta är förvärvats för gemensam användning. Bilen kan däremot inte vara att betrakta som samboegendom.

Dock kan vad som ovan är nämnt som möjlig samboegendom undantas från att vara samboegendom genom att det är egendom som en av samborna har mottagit som arv eller gåva och där det varit särskilt föreskrivet att egendomen ska vara dennes enskilda egendom,4§ sambolagen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga och tack för att du vänder dig till lawline!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86900)