FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/01/2018

Eftersänkning av lån

A ställer ut ett enkelt skuldebrev till B med periodiserade betalningar enligt plan. När hälften återstår efterskänker B av olika anledningar resten av skulden och river i samband med det skuldebrevet. B dör ett år senare och arvingar får så småningom reda på skulden och att hälften aldrig betalades. Kan de då kräva att resten av skulden ska betalas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid civilrättsliga transaktioner är att avtalsfrihet råder, vilket innebär att långivaren och långtagaren har rätt att avtala och komma överens om betalningsskyldigheten, t.ex på de sätt att långivaren efterskänker lånet. Det finns även en viktig princip på området som på latin heter pacta sunt servanda- avtal ska hållas. Därmed är utgångspunkten att då A har eftergivit skulden är det ett avtal som ska hållas och ska självklart gälla även gälla eventuella arvingar.

Med det sagt finns det vissa undantag på avtal som inte är giltiga. Exempel på dem är avtal som slutits under ogiltiga former, t.ex genom att en avtalspart lurat den andra enligt 31 § Avtalslagen (1915:218), eller om eftergiften faller in under det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § Ärvdabalken. Inga sådana omständigheter framgår av vad du skrivit-

Slutsatsen är därmed att eftersänkningen troligtvis anses som giltig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”