Efterlevande sambos rättigheter vid oväntade dödsfall

FRÅGA
Hej!Jag är sambo sen 6 år tillbaka och har en son sen tidigare förhållande, min sambo har inte några barn.När vi flyttade ihop i sambons hus så fick jag skriva på ett papper om att det är hans hus och att det inte ska ingå i någon delning om vi flyttar isär. Vad händer egentligen om han avlider. Är det hans syskon eller föräldrar som ärver honom? Hur länge har jag rätt att bo kvar i huset efter att han gått bort? Sen har jag en fråga till. Vad händer med sparade pengar och livförsäkring om min sambo inte angett vem den ska tillfalla. VhAnnica
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vem ärver?

Enligt svensk rätt har sambor ingen lagstadgad rätt att ärva. Detta betyder att om din sambo inte har skrivit ett testamente där du ingår så kommer inget arv att tillfalla dig. Vad gäller frågan om vem som ärver istället så gäller att hans föräldrar kommer ärva honom om dessa fortfarande fortfarande är i livet. Har någon av föräldrarna dött så kommer den förälderns halva av arvet att gå till din sambos syskon. Eventuella halvsyskon till din sambo kan dock bara ta del av den halvan som kommer från den förälder de har gemensam med din sambo.

Hur länge kan du bo kvar?

För den situationen att din sambo skulle avlida finns inga regler som ger dig rätt att fortsätta bo i huset. I ett sådant läge är den saken alltså beroende av vad du kommer överens om med hans efterlevande arvingar.

Sparade pengar och livförsäkring

Det framgår inte vem dessa sparade pengar tillhör. Om pengarna utgör ert gemensamma sparande så är utgångspunkten att pengarna ska delas hälften lika om det inte kan visas att någon annan fördelning varit avsedd mellan dig och din sambo. Är pengarna din sambos egna sparpengar så kommer dessa ingå i dödsboet efter honom och fördelas mellan hans efterlevande arvingar.

Vad gäller livförsäkringen så ska det finnas något som kallas för ett förmånstagarförordnande i försäkringsvillkoren. I detta förordnande anges det vilka personer som försäkringen gäller till förmån för och som därför är berättigade till ersättning i händelse av ett dödsfall.

Vad tillfaller dig?

Skulle din sambo avlida så kan du påkalla bodelning enligt sambolagen. Vad som sker då är att all så kallad samboegendom delas mellan dig och dödsboet. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det har införskaffats för gemensam användning. Eftersom din sambo köpte sin bostad innan ni ingick i förhållande kan den inte vara samboegendom vilket ni också har bekräftat i det samboavtal du skrev under. En sak att vara uppmärksam på är att även om ni gemensamt bekostar renoveringar av huset så ger det inte dig någon rätt till bostaden eller att få pengar tillbaka om han avlider.

Men om ni har införskaffat bohag till det gemensamma hushållet sedan förhållandets början så är alltså det samboegendom och kan bli föremål för bodelning. Värt att nämnas är att bodelning inte måste ske, det är upp till dig om det ska ske eller inte.

Sammanfattning och råd

Som du märker är en efterlevande sambos ställning vid den andra sambos död mycket svag. Lagen har ytterst få skyddsregler till förmån för efterlevande sambo vilket gör att ett oväntat dödsfall kan få stora konsekvenser för den sambon. Känner du oro över detta rekommenderar jag dig att ta upp frågan med din sambo. Bland de åtgärder som kan ge dig en mer förmånlig ställning om han dör är upprättandet av ett testamente eller att din sambo anger dig som förmånstagare för den livförsäkring han har tecknat.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2635)
2020-06-02 Utgör vinstpengar från tidigare lägenhet samboegendom?
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?

Alla besvarade frågor (80701)