Efterlevande sambos rätt till bostad samt sommarhus

FRÅGA
Hej! Situationen ser ut så här: sedan 25 år tillbaka bor min far med sin sambo, huset de bor i hade han då hon flyttade in. Hon har 1 son sedan tidigare. Plus att min far och hon har ett barn gemensamt. Min far äger både huset de bor i plus en fastighet som är lantställe/sommarställe, båda fastigheterna hade han innan de blev sambor.Om det nu skulle hända min far nåt vad händer då? Utifrån nya sambolagen vad gäller då ang hans sambo och huset plus huset på landet? Ärver sambon det då? Eller har hon rätt att bo kvar i huset om han går bort? Han säger att eftersom han ägde husen innan så kan hon inte ärva det, hon vägrar att skriva på papper utifrån den gamla sambolagen. Vad kan det innebära? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom din far är sambo och inte är gift gäller sambolagen. När en sambo avlider upphör samboförhållandet, varpå en bodelning ska göras, se 2 samt 8 §§ sambolagen (här samt här). I bodelningen ska samboegendom ingå, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att dessa har förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen (här).

Eftersom din far förvärvade fastigheterna innan han träffade sin sambo så är dessa inte förvärvade för gemensam användning och utgör därför inte heller samboegendom som ska ingå i en bodelning. Fastigheterna kommer därför istället att tillfalla dig och eventuella syskon vid din fars bortgång i enlighet med 2 kap 1 § ärvdabalken (här).

Det finns emellertid vissa skydd för efterlevande sambo i fall då den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom. Enligt 22 § sambolagen (här) sambon rätt att överta bostaden om hon framställer anspråk mot dödsboet och ersätter dödsboet bostadens värde. Skyddet är särskilt stark om samborna har gemensamma barn.

Sambon kommer sammanfattningsvis troligen att ha en rätt att överta bostaden medan huset på landet kommer tillfalla hans barn.

Hoppas att detta gav svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95763)