Efterlevande sambos rätt att överta bostadsrätt som ej är samboegendom

FRÅGA
Hej min pappa äger en bostadsrätt sen 1982 som min mamma och han köpte tillsammans, inga skulder. Nu har han träffat en kvinna som har flyttat in hon kunde inte betala sitt hus som banken tog o hamna hos kronofogden. Pappa börjar bli gammal och dålig har hon någon rätt till bostadsrätten om han går bort? Eller kan jag och min syster be henne flytta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst bör nämnas att en sambo inte har någon arvsrätt utan kan endast få del av kvarlåtenskapen genom testamente. Om ens sambo dör ska dock en bodelning ske innan arvet delas ut. Vid en bodelning ska all samboegendom delas lika (om inget annat är avtalat). Samboegendom är bostad och bohag som köpts för gemensam användning. Eftersom din pappa köpte bostadsrätten tillsammans med din mamma utgör den inte samboegendom vilken medför att din pappas nya sambo, som utgångspunkt, inte har någon rätt till den.

Det finns dock en möjlighet för din pappas sambo att ändå få ta över bostaden vid hans bortgång trots att bostaden inte är samboegendom. I situationer där samboparet inte har gemensamma barn (vilket jag utgår från att de inte har) krävs dock synnerliga skäl för att ett sådant övertagande ska anses skäligt (se 22 § sambolagen). Exempel på synnerliga skäl är fall där samlevnaden i bostadsrätten har varat en avsevärt lång tid vilket anses väga över dödsbodelägarnas (du och din syster) intresse av att få tillgång till lägenheten. Det ska nämnas att synnerliga skäl normalt är svårt att nå upp till men inte omöjligt.

Det bör även tilläggas att din pappas efterlevande sambo måste ersätta dödsboet för bostadens värde ifall hon väljer att överta bostaden enligt 22 §. Du kommer alltså inte att förlora något värde till din pappas sambo (se 22 § sista stycket sambolagen).

Sammanfattningsvis: Din pappas bostadsrätt utgör sannolikt ingen samboegendom och ska därför helt tillfalla dödsboet. Den efterlevande sambon kan dock välja att utnyttja sin rätt till övertagande om synnerliga skäl föreligger, förutsatt att de inte har eller har haft gemensamma barn. Hur länge de varit sambos i bostadsrätten kan spela in i den bedömningen och troligtvis krävs det att de bott tillsammans under en avsevärt lång tid. Även om det skulle finnas synnerliga skäl och hon vill ta över bostadsrätten måste hon kunna ersätta er för dess värde.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95767)