Efterlevande sambos rätt att bo kvar i gemensam bostad

FRÅGA
Ang. testamente för sambor med (enbart) särkullsbarn.Kan arvinge kräva (del-)ägarskap i de fastigheter som ingår i bodelningen?Överlevande sambo vill helst bo kvar och bli ensam ägare och kompensera arvinge med annat.Vem bestämmer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är sambolagen (2003:376) (SamboL) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. När ett samboförhållande upphör så ska s.k. samboegendom fördelas mellan samborna. Vad som menas med samboegendom är främst gemensam bostad och bohag (SamboL 3 §). Den totala samboegendomen ska fördelas jämnt mellan samborna och efter det kan arvingarna få sitt arv. Den som har bäst behov för lägenheten kan sedan i lottläggningen få hålla kvar lägenheten (SamboL 16 §). I detta fall går det att argumentera för att överlevande sambon har störst behov för att stanna kvar och kan av denna orsak bo kvar och sedan kompensera arvingen med annat. Det är alltså möjligt för den överlevande sambon att bo kvar och bli ensam ägare.


Sammanfattning:
Den överlevande sambon har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden om denne har bäst behov för att göra det. Om den överlevande sambon har möjlighet att kompensera så kommer det inte att medföra några som helst problem.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91414)