Efterlevande sambos möjlighet att bo kvar i gemensam bodstadsrätt

2016-03-31 i Laglott
FRÅGA
Kan jag /min sambo bo kvar så länge vi önskar i vår gemensamma bostadsrätt då vi upprättat testamente där bostaden är "Fri förfoganderätt".? Ja efter att den ena av oss dött. Vad händer med laglotten?Tack på förhand
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Svaret beror helt och hållet på huruvida du eller din sambo har några bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. En bröstarvinge har en oinskränkt rätt att få ut sin laglott vid ett arvskifte. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att bostadsrätten kan behöva säljas för att tillgodose eventuella bröstarvingars rätt till laglott trots att ni har upprättat testamente till förmån för varandra. För att en bröstarvinge ska få rätt till sin laglott krävs det dock att denne påkallar jämkning av testamentet. Detta ska ske inom sex månader från det att bröstarvingen tog del av testamentet, 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (803)
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid
2020-12-30 Kan man minska särkullbarns arv?
2020-12-30 Hur beräknas bröstarvingars laglott ifall ett förskott på arv givits?

Alla besvarade frågor (88087)