Efterlevande sambos arvsrätt

2016-03-31 i Sambo
FRÅGA
Ett sambopar i 40 år ...mannen dör ...testamente försvunnit ...syskon ärver men vill ge allt till änkan ...hur fungerar detta ???
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att en efterlevande sambo inte ärver den avlidne sambon, till skillnad från äkta makar där den efterlevande maken erhåller den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Eftersom testamente saknas är utgångspunkten att den avlidnes arvingar ärver hela kvarlåtenskapen. Hur stor kvarlåtenskapen är beror på huruvida den efterlevande sambon väljer att förrätta bodelning eller inte enligt 8 § sambolagen. Om bodelning sker så ska samboegendomen delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Kvarlåtenskapen från den avlidne mannen blir då den egendom som står utanför bodelningen samt den egendom som tillkommer honom genom bodelningen. Det är det efterlevande maken som har ensam beslutanderätt huruvida en bodelning ska komma till stånd eller inte, 18 § 1 st. sambolagen.

Eftersom du skriver att syskonen till den avlidne mannen ärver så antar jag att det inte finns några arvingar i den första arvsklassen (bröstarvingarna), dvs. den avlidne mannens barn eller barnbarn. För att syskonen ska kunna ärva så måste även föräldrarna till den avliden mannen var bortgångna, 2 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB).

Den efterlevande sambon har i detta fall ingen möjlighet att på laglig väg ärva den avlidne mannen. Dock finns det ett undantag, enligt 18 § 2 st. sambolagen har den efterlevande sambon vid fördelning av samboegendomen rätt att få ut ett belopp som motsvarar två gånger prisbasbeloppet (2016: 2 x 44 300 = 88 600 kr).

Om det finns egendom i kvarlåtenskapen efter den avlidne mannen som överstiger värdet av 88 600 kr ska denna egendom således ärvas av syskonen. Men eftersom du säger att syskonen vill ge bort allt till änkan så kan detta enkelt lösas genom att syskonen ger all egendom de ärver i gåva till den efterlevande sambon.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (456)
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (85358)