Efterlevande sambos ansvar för avliden sambos skulder

FRÅGA
Hej, jag undrar vi är ett par som varit gifta men är skilda och som lever som sambor idag, vi har två gemensamma barn. Min fråga är om någon av oss avlider blir den efterlevande skyldig att betala den avlidnes skulder?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt svarar var och en för sina skulder i ett samboförhållande, precis som vid äktenskap, jämför med 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (här). Det innebär att om en av samborna dör, blir den efterlevande sambon inte betalningsskyldig för den avlidnes skulder.

Vid dödsfall bildar den avlidnes tillgångar och skulder ett dödsbo. Det är tillgångarna i dödsboet som ska betala skulderna. För de fall det inte finns tillräckliga tillgångar i dödsboet för att täcka den avlidnes skulder, kan dödsboet begäras i konkurs.

Enligt 8 § Sambolagen (SamboL) (här) kan den efterlevande sambon begära bodelning vid den andra sambons bortgång. Om den efterlevande väljer att begära bodelning, ska värdet av samboegendomen (egendom som förvärvats för sambornas gemensamma bruk) fördelas mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambos dödsbo efter avdrag för skulder, se 14 § SamboL (här). Från sambornas delar av samboegendomen räknas alltså ett värde bort för att täcka de skulder som vardera sambo har. För att slippa påverkas av den avlidne sambons skulder kan den efterlevande sambon låta bli att begära bodelning. I en situation där den efterlevande sambon har mer egendom efter avdragna skulder än vad den avlidna sambon (dödsboet) har, är det klokt att inte begära någon bodelning.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86897)