Efterlevande sambors rätt till arv när det finns gemensamma barn

Om sammanboende har ett gemensamt barn och den ena avlider, är det samma regler som gäller som när gifta pars barn dvs säga att det blir efterarv? Eller får det gemensamma barnet ut sitt arv direkt oavsett ålder (omyndigt barn)?

Lawline svarar

Hej och tack för att vänt dig till Lawline med din fråga!
Först i den så kallade arvsordningen är bröstarvingar enligt 1 § 2 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Detta betyder att finns det barn till den som avlider så kommer barnet/barnen att ärva före någon annan. Det finns dock undantag och det är om den som avlidit var gift. Då har make/maka rätt att få ut arvet enligt 1 § 3 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Denna regel gäller dock bara om det handlar gifta par.
Om personen som avlidit inte var gift men var i ett samboförhållande så gäller inte regeln utan då kommer barn till den avlidne att ärva kvarlåtenskapen.

Kvarlåtenskapen är vad som hör till din avlidne efter till exempel en bodelning. En bodelning behöver inte ske när ett samboförhållande upphör utan det är den efterlevande sambon som kan begära om detta enligt 8 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. En bodelning ska begäras senast när bouppteckningen förrättas, alltså när man tar upp vilken egendom den avlidne hade, enligt samma paragraf som ovan. Om en bodelning begärs har den efterlevande sambon rätt till hälften av samboegendomen som fanns i förhållandet enligt 14 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376#P14S1.

Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376#P3S1.

Sammanfattningsvis gäller alltså inte samma regler om efterarv för sambor som för gifta par utan barn ärver direkt oavsett ålder. Dock har en sambo rätt att begära bodelning och har i alla fall rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som fanns i samboförhållandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning