Efterlevande makes rätt till enskild egendom

Hej,

Jag är gift och har barn sedan tidigare äktenskap. Min fru har även hon barn från tidigare äktenskap. När vi gifte oss beslutade vi båda att ha enskild egendom även framöver. Då jag var och är ensam ägare till de hus vi bor i så undrar jag om jag vid min bortgång kan säkra så att min fru och hennes barn kan bo kvar i huset tills hennes barn är myndiga innan mina barn kan begära att få tillgång sitt arv i huset. Jag önskar att mina barn ska få ärva mig men samtidigt att min fru ska känna trygghet vid min bortgång.

Mycket tacksam för vägledning.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om den avlidne personen var gift ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make, denne ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att efterlevande make inte kommer ha full äganderätt till din kvarlåtenskap. Din fru får alltså fritt disponera över din kvarlåtenskap, däremot får efterlevande make inte testamentera bort den kvotdel av förmögenhetsmassa som hon ärver med fri förfoganderätt. Hon får inte heller genom gåva eller jämförlig handling väsentligt minska arvet. Dessa begränsningar är till för att skydda den avlidne makens efterarvingar.

Jag har uppfattat det som att ni inte har några gemensamma barn, utan enbart barn utanför äktenskapet (särkullbarn). Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer dina barn att ärva hela din kvarlåtenskap om inte hon/han väljer att avstå från att ta ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 9 § ÄB. Om särkullbarnen skulle välja att inte ta ut sitt arv direkt ärver din fru dennes andel med fri förfoganderätt och särkullbarnet har sedan rätt till efterarv vid din frus bortgång. Väljer ditt barn att ta ut arvet direkt har din fru i alla fall rätt till minst 4 x prisbasbeloppet. Detta skulle bli aktuellt i ert fall om hennes enskilda egendom efter bodelningen inte når upp till detta belopp, i så fall får hon ta ut så mycket av din kvarlåtenskap att det täcker 4 x prisbasbeloppet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000