Efterlevande makes rätt till den först avlidna makens enskilda egendom

2016-08-22 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej. Har läst frågan "Hur enskild egendom blir samboegendom" och ert svar om att gåvogivaren kan skriva ett nytt gåvobrev och där då skriva att gåvan INTE ska vara enskild egendom.Min fråga är då om detta också måste göras om man är gift? Måste maken/makan be gåvogivaren om att skriva ett nytt gåvobrev för att makans/makens enskilda egendom ska kunna tillfalla den efterlevande?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken anges att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, vilket innebär att vid den ena makens död får den andre maken allt. Efterlevande makes arvsrätt omfattar även, som huvudregel, den avlidna makens enskilda egendom. Undantag till huvudregeln föreligger om gåvogivaren har ställt upp villkor för att egendomen ska gå i arv till någon annan vid gåvomottagarens död. Villkoret går i så fall före efterlevande makes arvsrätt.

Makan/maken måste alltså inte be gåvogivaren att skriva ett nytt gåvobrev, om inte gåvobrevet innehåller speciella villkor. Om äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad gäller andra regler. Då delas makarnas giftorättsgods upp mellan dem genom bodelning och var och en behåller sin enskilda egendom (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). I ett sådant fall behövs ett nytt gåvobrev för att egendomen ska bli giftorättsgods och kunna delas mellan makarna.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för svaret. Och om det finns särkullbarn har de ändå rätt till sin förälders arv på en gång? Och det kan inte kringgås om gåvobrev ändras så att det inte är enskild egendom? Jag har även skickat in en fråga den 17 augusti som jag skulle behöva svar på gällande särkullbarn, tack. / Maja.
2016-08-23 05:17
Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt vid förälderns bortgång, om inte särkullbarnet själv väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Om den avlidna maken har ett särkullbarn är det särkullbarnet som i första hand ärver hela kvarlåtenskapen, men halva arvslotten går att testamentera bort, t.ex. till efterlevande make. Särkullbarnet ärver även sin förälders del av giftorättsgodset, vilket gör att det inte är säkert att det blir någon större skillnad om egendomen är enskild eller giftorättsgods. Det beror på hur mycket egendomen är värd. Reglerna om särkullbarns rätt till arv går inte att kringgå genom att man ändrar gåvobrevet. Angående din tidigare fråga, så har jag försökt hitta den, men eftersom vi får in många frågor per dag har jag inte lyckats. Det kan vara så att någon av mina kollegor har reserverat den och kommer i så fall att besvara den inom kort. Om du inte får något svar är du välkommen att skicka in frågan igen. Mvh, Caroline
2016-08-24 21:47
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85316)