Efterlevande makes rätt till arv när allt är enskild egendom

2017-06-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Min far avled i mars 2017. Hans efterlevande maka, (som inte är min mor) och min far hade ett äktenskapsförord som säger att "all egendom som var och en av oss nu har eller senare förvärvar skall vara ägarens enskilda egendom i det kommande äktenskapet". För c:a ett år sedan överlät min far samtliga sina tillgångar till mig med undantag av sitt personkonto, där pensionen sattes in samt visst enkelt lösöre. Nu uppstår frågan om hans efterlevande maka ska anses som dödsbodelägare eller om det bara är jag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Dödsbodelägare är den som har omedelbar rätt till dödsboets bodelning eller arv. Vid en bodelning är det giftorättsgodset som delas upp. Att det i äktenskapsförordet står att all egendom är enskild innebär att din fars efterlevande maka inte har rätt till kvarlåtenskapen genom bodelning.

Huvudregeln är att kvarlåtenskapen (även den enskilda egendomen) tillfaller efterlevande maka med fri förfoganderätt. Undantagsfallet är när det finns en bröstarvinge till endast den avlidne (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att du som bröstarvinge till din far kommer ärva hela hans kvarlåtenskap förutsatt att det endast är din fars tillgångar på personkontot. Du kan dock välja att avstå från arvet till förmån för din fars efterlevande maka och senare få efterarv vid hennes bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fanny Malmqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?