FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv19/06/2016

Efterlevande makes rätt till arv

Jag har en fråga angående min mors bortgång. Min mor och far var gifta när hon gick bort. Men ärver jag och min bror något efter henne, eller går allt till vår far?

Jag och min bror är helsyskon

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar denna fråga utgår jag från att både du och din bror är gemensamma barn till din mor och far samt att det inte finns något testamente efter din mor.

Arv och dess fördelning regleras i ärvdabalken (ÄB) (se här). Enligt 2 kap. 1 § 1 st ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) är du och din bror bröstarvingar och har således arvsrätt efter er mor. Detta arv ska delas lika mellan er enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). Tiden när ni ska få ut ert arv kommer dock att fördröjas eftersom er far fortfarande i livet. Det är nämligen så att den efterlevande maken ärver före de gemensamma barnen enligt 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) .

Det er far ärver av er mor kommer ni således få ut när er far avlider. Detta kallas efterarv och hur stor detta efterarv kommer vara när ni ska få del av det beror på vad er far gör med arvet efter er mor. Han ärver denna förmögenhetsmassa med något som heter fri förfoganderätt. Detta innebär att han kan exempel konsumera eller sälja denna förmögenhetsmassa. Dock kan han inte testamentera bort denna förmögenhetsmassa utan ni har rätt att få ut denna massa vid er faders död till det värde den då har.

Sammanfattningsvis kommer ni inte ärva något nu utan er far kommer ärva efter er mor. Emellertid kommer ni att ärva efter er mor vid er fars bortgång.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänliga hälsningar

Anton MagnussonRådgivare