Efterlevande makes rätt att sälja egendom

2017-11-04 i Efterarv
FRÅGA
Får min styvfar verkligen sälja saker ur min avlidna mors hus utan att fråga mig först (jag är särkullbarn) och ska visst bara ärva min mor - om det nu finns något kvar att ärva ?Dom var gifta och bodde tillsammans. Nu har min systerdotters nyblivna kille flyttat in i lillhuset med henne och rör runt i allt som kan tänkas säljas. Jag befarar att han tänker lura av dom fastigheten? Hoppas på svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utefter den informationen du presenterat här utgår jag ifrån att du vill veta hur situationen ser ut enligt lag och inte enligt ett specifikt testamente. Arvsrätt är något som regleras i ärvdabalken [ÄB].

Som huvudregel ärver arvlåtarens avkomlingar, d.v.s du ärver efter din mor [ 2 kap. 1 § ärvdabalken].
Om det är som i ditt fall, att din mor var gift med din styvfar är huvudregeln att han ärver hela kvarlåtenskapen med en s.k fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din styvfar får göra vad han vill med egendomen som tillfaller honom efter din mor [ 3 kap. 1 § 1 meningen ärvdabalken]. Dock finns vissa undantag som att han inte får testamentera bort denna egendom eller ge bort en väsentlig del av egendomen utan hänsyn till den förste avlidnes arvingar, alltså du. [ 3 kap. 2 § 1 stycket, sista meningen ärvdabalken och 3 kap. 3 § 1 stycket ärvdabalken]

Utöver dessa undantag, finns ytterligare ett undantag som berör särkullbarn. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvsdel direkt när dennes förälder avlidit [ 3 kap. 1 § 2 meningen ärvdabalken]. Som du beskriver det verkar det som att du inte tagit ut din arvslott från din mor än eftersom du säger att du ska ärva. I sådana fall har du alltid rätt att få ut denna arvsdel från din styvfars kvarlåtenskap, efter hans död, [ 3 kap. 9 § ärvdabalken].

Nedan presenteras två olika utgångar, beroende på om din styvfar ger bort eller säljer egendomen

Om din styvfar ger bort egendomen

Om din styvfar väljer att ge bort egendom utan att ta hänsyn till dig kan detta möjligen ge dig rätt till ett s.k vederlag efter din styvfars bortgång, vilket är en ersättning för det som givits bort, om det som har givits bort inneburit en väsentlig minskning av din styvfars egendom. Vad som är en väsentlig minskning har beräknats som minst ¼ av egendomen i praxis. Vederlaget/ersättningen är gåvans värde som fiktivt läggs till kvarlåtenskapen innan kvotandelarna beräknas.

Exempelvis: Anta att du är särkullbarn, och att det även finns två bröstarvingar från din styvfars sida. Om din styvfar har 10 000 kr i sin kvarlåtenskap, och du har arvsrätt till 1/10 (1000 kr) av detta, men bara kan få ut 1/20 (500 kr) för att han ska tillgodose sina bröstarvingar först och resten inte räcker till dig, i sådana fall har du rätt att få 1/10 före bröstarvingarna, och sen får de dela på det som blir över efter din andel, dvs. 10 000-1000 = 9000/2 = 4000 var.

Om din styvfar säljer egendomen

Om din styvfar väljer att sälja egendomen, får han ju ändå tillbaka pengar för den sålda egendomen och dessa pengar har du fortfarande arvsrätt till, eftersom din arvsrätt baseras på en rätt till en kvotdel av kvarlåtenskapen och inte en viss egendom [om detta inte testamenterats]. Du har dock som sagt bara rätt till arv i din styvfars kvarlåtenskap så länge du inte redan fått ut allt du ska ärva från din mor [ 3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken].

Utefter den informationen jag fått av dig och utefter det jag presenterat här gör jag bedömningen att din styvfar får lov att sälja egendom eftersom han har fri förfoganderätt, men att du ändå har kvar din arvslott i hans kvarlåtenskap efter din mor, såvida du inte redan har tagit ut din arvslott direkt när hon gick bort.

Jag hoppas du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning,


Matilda Hetlesaether
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)