Efterlevande makes rätt att behålla sitt giftorättsgods

FRÅGA
Är det så att ÄktB 12:2 går före särkullebarns rätt enligt reglerna i ärvdabalken?"Enligt ÄktB 12:2 har efterlevande make rätt att som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Detta är en bodelningsregel och går före reglerna i Ärvdabalken."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger står det i äktenskapsbalken att vid en bodelning med anledning av en makes död ska, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods.

Det är en absolut rätt för efterlevande make att få behålla sitt giftorättsgods
Detta är en absolut rätt för efterlevande make att få behålla sitt giftorättsgods vid en bodelning. En sådan begäran ska framställas senast vid tillfället för bodelningen och innebär rent praktiskt att någon delning inte ska ske.

Efterlevande make kan skydda sin egendom mot den avlidne makens särkullbarn
Det är endast den efterlevande maken som kan framställa en begäran om att få behålla sitt giftorättsgods. Genom denna jämkningen kan efterlevande make skydda sin egendom mot den avlidne makens särkullbarn och testamentstagare. Den efterlevande maken kan begränsa sin framställan till att avse en mindre del än hela sitt giftorättsgods. Exempel som anges i förarbetena är att en efterlevande make vill kunna behålla en släktgård men är villig att dela med sig av sitt övriga giftorättsgods.

Framställan kan ske oberoende av hur lång tid äktenskapet varat
Bestämmelsen är tänkt att i första hand utnyttjas av den efterlevande maken med störst nettogiftorättsgods. Den avlidnes barn och testamentstagare får då endast dela på den avlidnes egendom. Denna jämkning kan framställas oberoende av hur lång tid äktenskapet varat vid dödsfallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du hittar äktenskapsbalken här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97338)