Efterlevande makes delaktighet i dödsbo

Hej. jag undrar följande: Om en make dör och lämnar efter sig sin maka men även barn från ett tidigare äktenskap och det finns äktenskapsförord som klart och tydligt anger egen egendom mm som, samt testamente som enbart nämner barnen. Makan har blivit sedd för genom div. försäkringar, samt pensioner. Är då makan delaktig i dödsboet, trots att testamente och tydliga äktenskapsförord finns?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Som huvudregel sker en bodelning då någon av makarna avlider. Om jag har uppfattat dig rätt har ni dock inget giftorättsgods eftersom all egendom har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord. En bodelning kan då inte ske. 

Vid dödsfall upprättas ett dödsbo som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet förvaltas av de som är dödsbodelägare. Dödsbodelägare är den avlidnas arvingar och universella testamentstagare samt i vissa fall efterlevande make eller sambo. Den efterlevande maken är dödsbodelägare på grund av den bodelning som ska ske då den andre maken dör. 

Eftersom det i ditt fall inte kommer att ske någon bodelning och makan inte heller är testamentstagare kommer hon inte att vara en dödsbodelägare. Hon kommer därför inte delta i förvaltandet av dödsboet.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”