Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

Bröstarvingar.

Min bror dog för några år sedan. Han var gift när han gick bort men han och hans fru hade inga barn. Han hade heller inga andra barn. Jag och mina föräldrar undrar vad som händer när de avlider. Mina föräldrar har i dagsläget inte skrivit något testamente.

Jag och min bror är ju bröstarvingar men eftersom han har avlidit kommer då hans fru ha rätt till hans del av arvet? Om hon har rätt till hans del av arvet, kan mina föräldrar då göra något för att hon inte ska få min brors del av arvet?

Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den fråga du ställer handlar huvudsakligen om reglerna om den legala arvsordningen, efterlevande makes arvsrätt samt efterarv. Dessa regler finner vi i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Utgångspunkten beträffande arv är att arvet ska följa den så kallade legala arvsordningen. Det är en lagstadgad ordning som delar in närstående till den avlidna i tre olika arvsklasser. I första hand ärver barn (den första arvsklassen) till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din bror inte hade några barn får man gå vidare till den andra arvsklassen. Den andra arvsklassen är i första hand den avlidnas föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om föräldrarna är avlidna så ärver föräldrarnas barn, det vill säga syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande make finns visserligen inte i någondera arvsklass i den legala arvsordningen, men det finns emellertid ett arvsrättsligt skydd för efterlevande make. Om den avlidna var gift så kommer dennes arv tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Arvet kommer dock endast tillfalla den efterlevande maken med så kallad fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Fri förfoganderätt innebär att vederbörande inte får testamentera bort egendomen vilket syftar till att skydda de "egentliga" arvsberättigades efterarv.

Vad innebär efterarv?

Av ovan sagda framgår alltså att efterlevande maken har rätt till din brors arv som tillfaller denne med fri förfoganderätt. Dina föräldrar har dock rätt till så kallad efterarv. Efterarv innebär att den arvsberättigade har rätt till arvet först efter efterlevande make avlider (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Alltså, när din brors fru avlider, då kommer din brors arv att tillfalla dina föräldrar. Om dina föräldrar vid denna tidpunkt inte lever kommer arvet att tillfalla dig.

Sammanfattning

Efterlevande makes arvsrätt aktualiseras i detta fall, vilket innebär att dina föräldrar endast har rätt till efterarv efter din bror. Arvet kommer med andra ord så småningom tillfalla dina föräldrar eller dig om föräldrarna ej lever vid denna tidpunkt, men först efter efterlevande make avlider. Det finns dessvärre inget sätt för dina föräldrar att kringgå dessa regler.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000