Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

2017-03-16 i Efterarv
FRÅGA
2 systrar den ena gift, den andra frånskild, den frånskilda har 2 minderåriga barn.Den gifta systern avlider:Vad händer med hennes ägodelar, halva huset och Hennes fonder?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i ärvdabalken.

Makens arvsrätt
Då den gifta systern avlider kommer hennes make att ärva all hennes egendom på grund av deras äktenskap, han ärver egendomen med så kallad fri förfoganderätt (3 kap 1 § ärvdabalken). Att maken ärver med fri förfoganderätt innebär att maken får förfoga över egendomen med inskränkningen att egendomen inte får testamenteras bort (se 3 kap 2 § 1st ärvdabalken).

Efterarv
Anledningen till den fria förfoganderätten är att systerns arvingar (t.ex. hennes frånskilda syster) kommer ärva från systerns makes kvarlåtenskap vid hans död. Att maken ärver efter systern ger alltså upphov till en rätt till efterarv för systerns arvingar. Detta kan du se i 3 kap 2 § ärvdabalken. I paragrafens 3 stycke skrivs det att systerns arvingar kommer att ärva den andel som den avlidna systerns kvarlåtenskap utgjorde i hennes makes totala egendomsmassa när han ärvde henne. Till exempel om hon hade egendom till ett värde av 100 kr och han hade egendom till ett värde av 100 kr utgjorde hennes egendom 50 % av hans totala egendom efter arvet, då ska systerns arvingar ärva 50 % av makens tillgångar vid hans död.

Undantag
Notera att detta endast gäller då den avlidna systern inte hade några barn eller hade barn med sin make. Om hon har barn med någon annan än personen hon var gift med måste dessa barn frånsäga sig sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken för att situationen ska bli som ovan. Dock antar jag att den frånskilda systern är hennes enda arvinge med tanke på hur du formulerat din fråga.

Sammanfattning
Systerns make kommer att ärva all egendom efter henne på grund av deras äktenskap. När maken sedan dör kommer systerns arvingar att ärva samma andel ur hans dödsbo som den avlidna systerns egendom utgjorde i hans total egendomsmassa då hon dog.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (793)
2021-08-02 Kan jag testamentera så min makes barn ärver efter mig utan att mitt syskon har rätt till efterarv?
2021-07-29 Hur fördelas efterarvet?
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt

Alla besvarade frågor (94588)