Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt

Hej

Min farbror har nyligen avlidit och var den sista av syskonen.

Hans fru avled 7 månader innan honom. De har inga barn.

Som jag förstår så ärvde han i första hand sin fru då de var gifta.

Innan han avled så skrev han ett testamente med en viss fördelning mellan oss syskonbarn.

Min fråga är då

Kan han testamentera hela arvet även den del som var hennes, då hon avled innan honom?

Eller har hennes syskonbarn rätt till ngt av kvarlåtenskapen?

Ingen av dem har barn, syskon el föräldrar i livet., endast syskonbarn.

Dock hittar man inte hennes syskonbarn då de bor i ett annat land.

Vänligen

Ett av Syskonbarnen

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närmare reglering kring arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt
När en av makarna avlider i ett äktenskap, ärver som huvudregel den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket 1 ÄB). Det här gäller under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som reglerar hur arvet ska fördelas.

Särkullbarn har emellertid rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 2 § första stycket 2 ÄB). Ett barn som inte är makarnas gemensamma benämns inom arvsrätten som särkullbarn. Särkullbarn har rätt att ta ut sin arvslott direkt när första maken avlider. Det finns emellertid en möjlighet för särkullbarnet att självmant avstå sin del av arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB).

Att efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt innebär att denne äger egendomen fritt, men med vissa begränsningar. Det efterlevande maken får inte upprätta ett testamente där denne angiver att egendomen ska tillfalla annan eller giva större delen av egendomen i gåva.

Kan er farbror testamentera bort den andel som han har ärvt efter sin hustru?
Utifrån beskrivningen av er familjesituation, tolkar jag det som att er farbrors hustru har syskonbarn i livet (och inga andra närstående) samt att hon inte har upprättat ett testamente som reglerar fördelningen av hennes arv.

Syskonbarn tillhör andra arvsklassen i den legala arvsordningen (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Det här innebär att de har efterarvsrätt efter er farbrors hustru. Syskonbarnens efterarvsrätt medför att er farbror ärvde hustruns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Effekten av detta blir att er farbror inte kunnat testamentera bort hustruns andel. Det vill säga, vid fördelningen av er farbrors arv, kommer den del som han har ärvt med fri förfoganderätt efter sin hustru inte att tillfalla er syskonbarn. Den andel av er farbrors totala egendom som utgjorde arv från hustrun, ska gå till hustruns efterarvingar.

Om syskonbarnen befinner sig på okänd plats och därmed inte går att finna, ska överförmyndaren förordna en god man. Den gode mannens uppdrag innefattar att tillvarata och bevaka arvingarnas intressen och lott i boet.

Om syskonbarnen inte går att finna vid bouppteckningsförrättningen, ska den som har boet i sin vård göra en anmälan till Skatteverket. Skatteverket ska i Post- och Inrikes Tidningar kungöra en uppmaning till den arvsberättigade att inom viss tid från kungörandet göra sin rätt gällande. Arvsrätten kan komma att preskriberas efter ett visst antal år om de berättigade inte gör anspråk på sin rätt efter arvskungörelsen. Att arvsrätten preskriberas innebär att den enskilde mister sin rätt till arv.

Slutsats
Er farbror har som utgångspunkt ärvt sin hustrus kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det här innebär att han inte kunnat testamentera bort hennes andel.

Vid arvskiftningen för er farbror kommer den del som han har ärvt med fri förfoganderätt att tillfalla hans hustrus efterarvingar; i det här fallet hennes syskonbarn. Notera att det här gäller såvida er farbrors hustru inte har upprättat ett testamente som angiver annat.

Jag rekommenderar er även att ta kontakt med en juristbyrå för att rådgöra avseende närmare detaljer om syskonbarnen fortfarande befinner sig på en okänd plats. Ni är varmt välkomna att kontakta oss på Lawline för vidare rådgivning på info@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”