Efterlevande makes arvsrätt - huvudregel och undantag

2015-07-21 i Testamente
FRÅGA
Jag och min sambo ska gifta oss.Vi har en gemensam dotter och han har en son sedan tidigare.Jag vill att min dotter ska ärva direkt efter mig (dvs inte min make så hans son får ärva efter honom från vad min dotter skulle haft från början) Hur gör jag då? Ska jag skriva testamente?MVh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den legala arvsordningen

Huvudregeln på arvsrättens område är att efterlevande make ärver arvlåtarens kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § första stycket första meningen ärvdabalken (1958:637). Arvsrätten tillkommer maken enligt den legala arvsordningen, vilket innebär att bestämmelsen endast tillmäts betydelse när ingen annan arvsordning är forordnad av arvlåtaren. En annan arvsordning kan bestämmas genom ett testamente.

Den efterlevande maken har, oavsett vilken arvsordning som råder, rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till så stort värde, att den tillsammans med egendom som maken fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gäller vid dödsfallet. Prisbasbeloppet är år 2015 44 500 kronor. Ett testamente som inskränker denna rättighet är utan verkan, 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken.

Giltigt testamente

Testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn (den som upprättar ett testamente) ska underskriva handlingen och vittnena ska underskriva handlingen för att bestyrka dess riktighet. Vittnena ska veta att det är fråga om ett testamente, men behöver inte äga kännedom om testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist samt tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 §. Ettt vittne inte får vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att denne saknar insikt om att det är fråga om ett testamente. Syskon eller någon annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap får inte heller vara vittne, 10 kap. 4 §.

Testamentes disposition

Testamente får disponeras enligt testatorns vilja, exempelvis att en viss andel av en egendom ska tillfalla X och Y, eller att särskild egendom ska tillfalla X och att annan egendom ska tillfalla Y. Båda formerna går att kombinera i testamentet.

Sammanfattning

Enligt lag ärver den efterlevande maken arvlåtarens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Denne får alltså använda kvarlåtenskapen med fria händer, men utan rättigheten att kunna testamentera bort det. Denna ordning får emellertid åsidosättas genom testamente, vari testatorn uttrycker sin vilja om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas efter döden. Du kan förhindra din make från att ärva din kvarlåtenskap till förmån för er dotter genom ett testamente, där du anger att hon ska ärva allt. Den efterlevande maken har dock en lagstadgad och oinskränkt rättighet att få ut totalt fyra gånger prisbasbeloppet genom bodelningen mellan er. Får han inte det, dras motsvarande värde av från din kvarlåtenskap.

Om du väljer att testamentera bort all din kvarlåtenskap till er dotter, är din makes enda möjlighet att ta del av arvet om han inte får minst 178 000 kronor genom bodelningen. I detta belopp inräknas hans del av ert giftorättsgods som han tar del av genom bodelningen samt eventuell enskild egendom som han har.

Goda råd

Jag betonar vikten av att upprätta ett testamente på ett enligt lag rätt sätt. Det kan annars leda till att det ogiltigförklaras under vissa omständigheter. Vidare rekommenderar jag att det utformas så tydligt som möjligt för att undvika onödiga konflikter om hur det ska tolkas i efterhand.

Ett ytterligare gott råd är att förvara testamentet på ett ställe där risken för att det hittas av obehöriga är låg, men inte heller på svåråtkomliga ställen eller platser där risken finns för att det glöms bort eller aldrig hittas, såsom i bankfack eller i hemmet. Eventuella kopior har inget värde. Det rekommenderas att förvara ett testamente hos en oberoende part som ser till att det lämnas till testamentsexekutorn eller dödsboet efter dödsfallet. Ett exempel är hos en advokatfirma eller liknande som åtar sig att förvara det mot en engångsavgift. Det kan vara bra att informera närstående om vart det förvaras.

Om du inte kan hitta det, kan det vara bra att upprätta ett nytt testamente. Det förra kommer då att bli ogiltigt. Du kan försöka ta kontakt med personerna som bevittnade testamentets upprättande för att kolla om de vet vart det kan förvaras.

Om du behöver hjälp med att utforma och upprätta ett testamente rekommenderar jag att du kikar på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten.

Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82649)