Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

2021-05-29 i Efterarv
FRÅGA
Min och min brors pappa dog 2012. Min mamma bodde kvar i villan tills nu då hon flyttat till ett demensboende. Mamma har även en dotter sen tidigare äktenskap. Mina föräldrar var gifta och inget äktenskapsförord finns. Jag och min bror fick en mindre summa ( pappas sparkonto pengar) som vi delade på 3 med mamma när han dog. Jag undrar vad som händer nu när huset säljs. Sätts allt in på mammas konto så att hon får högre avgift på boendet eller får jag och min bror ut 1/4 var av försäljningen direkt. Eller får vi när mamma en dag går bort dela det som finns kvar i tre lika delar med vår halvsyster? Hur löser jag detta vid husförsäljningen? Är det något man tar upp med mäklaren eller banken? Jag är helt okunnig i alla såna här frågor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar frågan som att du undrar när du och din bror ska få ut din pappas arv.


Vad som hände när din pappa gick bort

Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din pappas bortgång (hans kvarlåtenskap).

Om han inte upprättat något testamente följer hans arv den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen ärver bröstarvingar det vill säga barn till den avlidne kvarlåtenskapen. Utifrån frågan förstår jag det som att din pappa hade två barn. Det skulle i så fall betyda att du och din bror är din pappas bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt går för bröstarvingars arvsrätt

I och med att dina föräldrar var gifta vid din pappas död har din mamma rätt till att ärva sin man i egenskap av efterlevande maka (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det innebär att din mamma ärver din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innan du och din bror som är gemensamma barn till dina föräldrar ärver (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Med fri förfoganderätt menas att din mamma fritt kan disponera egendomen men hon får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot arvingar som har rätt till efterarv, till exempel ge bort delar av arvet som gåva till andra än arvingar (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Det är först när din mamma har avlidit som din pappas arv ska fördelas till gemensamma barn (bröstarvingars rätt till efterarv) (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det är också då som din mammas kvarlåtenskap ska delas upp mellan hennes bröstarvingar (i detta fall hennes tre barn).

Efterarvets storlek

Efterarv är egentligen bröstarvingars rätt till en kvotdel av den avlidne makens kvarlåtenskap. Kvotdelen beräknas genom att man dividerar den del som din mamma ärvde av din pappa, med den totala förmögenheten din mamma hade efter arvet.

Exempel på hur det kan se ut:

A dör och efterlämnar 200 000 i kvarlåtenskap som tillfaller hustrun B. B har då totalt 400 000 i total förmögenhet. 200 000/400 000 ger en kvotdel på 1/2. När B dör lämnar hon en kvarlåtenskap på 300 000. Det man gör då är att ta samma kvotdel och dividerar med den senare avlidna makens totala förmögenhetsmassa. I exemplet betyder det att 1/2 av 300 000 = 150 000 kronor i efterarv. Efterarvet ska fördelas till bröstarvingarna mellan A och B innan B kvarlåtenskap fördelas mellan hennes bröstarvingar. I ditt fall innebär det att du och din bror först får dela lika på 150 000 kr som är arvet efter er pappa. Sedan får du, din bror och er halvsyster dela lika på resterande 150 000 kr som är arvet efter din mamma.

Sammanfattning

I er situation innebär detta att du och din bror inte kommer få efterarvet från din pappas kvarlåtenskap förrän er mamma har gått bort. Alltså sker inget när din mamma säljer huset utan det är först när din mamma avlider som din pappas kvarlåtenskap och din mammas kvarlåtenskap ska fördelas. När du fördelar din pappas kvarlåtenskap ska arvet delas lika mellan dig och din bror. När din mammas arv ska fördelas så kommer det delas lika mellan hennes tre barn (du, din bror och din halvsyster).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93215)