Efterlevande makes arvsrätt gällande enskild egendom

2016-03-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej. Min hustru äger en sommarstuga som enskild egendom. Om hon dör vem ärver stugan? Är det jag eller barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken att om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att gifta par ärver varandra, och den efterlevande makens arv omfattar all egendom under förutsättning att det inte finns några särkullsbarn har rätt till sin arvslott. Den efterlevande maken ärver med vad som kallas fri förfoganderätt. Ett sådant arv kan inte testamenteras vidare av den kvarlevande men får däremot fritt förfogas över i övrigt. Genom ett testamente kan emellertid en makes arvsrätt, beaktat vissa lagstadgade skyddsregler, vara inskränkt.

Finns inget testamente som inskränker din rätt till arv, gäller i ert fall huvudregeln i 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Du som efterlevande make har arvsrätt som även omfattar enskild egendom som din hustru äger.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (379)
2020-09-08 Räknas pengar från försäljning av enskild egendom också som enskild egendom?
2020-09-05 Enskild egendom och fri förfoganderätt
2020-09-01 Kan jag göra så att arvet efter mig förblir mitt barns enskilda egendom?
2020-08-31 Enskild egendom

Alla besvarade frågor (84132)