FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt05/11/2018

Efterlevande make övertagande hyresrätt

Hej!

Om hyresgästen hyr en villa, träffar ett sällskap och går och gifter sig. Blir makan då del av hyresavtalet?

Om hyresgästen olyckligt skulle avlida, har hans maka då rätt att fortsätta hyreskontraktet?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De regler som gäller i din situation finns i jordabalkens (förkortad JB) tolfte kapitel som du hittar här. Detta kapitel brukar ofta kallas för hyreslagen.

Som huvudregel så får inte en hyresrätt överlåtas utan att hyresvärden samtycker till det. (JB 12:32) Vad det gäller makar så har en efterlevande makan emellertid rätt att överta en hyresrätt utan samtycke från hyresvärden i det fall att makan fick hyresrätten genom bodelning samt under förutsättningen att hyresrätten varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästan och hens maka. (JB 12:32 1-2 st.)

För att applicera detta i din situation så har alltså den avlidnes maka rätt att överta villan i det fall om hon och hyresgästen tillsammans bodde i villan och den sedan ingick i den bodelning som skedde när hyresgästen avled.

Utifrån det du skriver så kan jag inte avgöra om detta är fallet. Om du vill så kan du ställa en ny fråga eller lämna en kommentar med fler omständigheter som gör att vi kan avgöra om hyreskontraktet ingick i bodelningen eller inte.

Hoppas att du fick lite klarhet och som nämnt återkom gärna om något var oklart

Vänliga hälsningar

Jean NaboRådgivare
Hittade du inte det du sökte?