Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt - får ej testamentera bort del som ska tillfalla efterarvingarna

2020-10-21 i Efterarv
FRÅGA
Vad betyder egentligen fri förfoganderätt av bröstarvingars arv?Kan efterlevande maka använda bröstarvingarnas laglotter så det inte finns något kvar vid även makans bortgång?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). När en make avlider kommer den andra maken att erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Gemensamma barn har inte rätt att få ut varken laglott eller arvslott utan får "vänta" tills båda föräldrarna har gått bort. Särkullbarn har däremot en rätt att få ut sin arvslott direkt men kan välja att avstå till förmån för den efterlevande maken och istället få en s.k. efterarvsrätt (3 kap. 1 § ÄB, 3 kap. 9 § ÄB).

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt
Efterlevande make ärver egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att efterlevande make har rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantag att hen inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att egendomen både kan minska och öka, men maken får inte testamentera bort den andel som kommer från den först avlidnes kvarlåtenskap. Om efterlevande make genom gåva väsentligt minskar sin egendom finns det även en regel som skyddar efterarvet (3 kap. 3 § ÄB).

Rätt till efterarv är en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa
Gemensamma barn och särkullbarn som har avstått sitt arv till förmån för efterlevande make har rätt till efterarv när den sista maken avlider. Efterarv är en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Detta innebär att efterarvingarna har rätt till en kvotdel som i princip inte tar hänsyn till om förmögenheten ökar eller minskar. Om efterlevande make har konsumerat alla tillgångar och det enbart finns en liten del kvar, ska bröstarvingarna ha en kvotdel av den delen.

Sammanfattningsvis
Efterlevande make ärver den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Denna rätt innebär att efterlevande make blir ägare till samtlig egendom och kan disponera över den efter eget tycke. En begränsning är dock att kvarlåtenskapen inte får testamenteras bort samt att det finns en skyddsregel vad gäller gåvor som väsentligt minskar egendomen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (776)
2021-04-29 Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?
2021-04-28 Beräkning av kvotdel vid efterarv
2021-04-26 Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92198)