Efterlevande maka ärver före särkullbarn

2017-10-08 i Efterarv
FRÅGA
Hejsan. Min pappa dog 2009 i cancer. När han låg på dödsbädden så valde hans sambo att dom skulle gifta sig och det gjorde dom (på sjukhuset)... Han hade försäkring via arbete där hans "fru" fick ut ca 175000 kr. Men det enda jag och mina två bröder fick i arv var hans gamla bil som såldes för ca 9000.Hur kan detta vara rätt? Känns som att vi tre söner har blivit blåsta av tanten. Sägs att när hon dör får vi dela med hennes söner som inte är söner till våran pappa som dog, men då har väl hon lyckats göra så vi inte får någonting igen. Vad gör vi och är det försent nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäkringen

Utifrån vad du berättar utgår jag från att din pappa hade en s.k. tjänstegrupplivförsäkring genom arbetet. Tjänstegrupplivförsäkring är en försäkringsform för anställda som omfattar stöd till närstående om den försäkrade avlider innan pension.

För sådana försäkringar brukar det finnas en ordning som anger hur ersättningen ska utfalla, dvs. en förmånstagarordning. Huvudsakligen anger förmåntagarordningen att ersättningen först ska tillfalla make eller maka. Försäkringsbolag kan dock erbjuda att ändra ordningen genom ett förmånstagarförordnande från den som försäkringen gäller för. Om din pappa inte förordnande om en ordning där ni fick del av ersättningen, tillfaller mycket riktigt beloppet din pappas fru.

Barns arvsrätt

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Det stämmer att din pappas fru som efterlevande maka har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Du och dina bröder är s.k. bröstarvingar till er pappa (arvlåtaren) men är däremot inte bröstarvingar till din pappas fru. Därför har du och dina bröder ensam rätt till din pappas kvarlåtenskap när din pappas fru avlider. Förutsatt att din pappa inte hade ett testamente som angav sönerna till din pappas fru som arvingar, kommer de inte att ärva. Som barn till arvlåtaren har ni alltid en rätt till laglott, vilket är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är den del av arvet som skulle ha tillfallit vardera syskon.

Ni har som bröstarvingar rätt att få ut er del av arvet efter er pappa (3 kap. 1 § 1 stycket 2 meningen). Det finns dock en tvingande regel, basbeloppsregeln, som garanterar makes rätt till 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket). Det är möjligt att beloppet om 175 000 kr utgör detta garantibelopp som make/maka har rätt till. Det finns möjlighet att avstå sin arvsrätt till förmån för efterlevande make/maka. Jag uppfattar det som att du och dina bröder inte har fått en förfrågan om detta. Möjligen just för att din pappas fru har rätt till försäkringsbeloppet enligt basbeloppsregeln.

Din pappas fru har ärvt din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det innebär att hon inte får testamentera bort din pappas kvarlåtenskap eller genom givande av gåva minska arvet (3 kap. 3 §). När din pappas fru avlider kommer ni att ärva den del av kvarlåtenskapen som är från er pappa.

Sammanfattning

Barnen till din pappas fru kommer inte att ärva din pappas kvarlåtenskap på grund av att kvarlåtenskapen först tillfallit frun. Frun ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och kan därmed inte testamentera eller giva bort din pappas kvarlåtenskap. Hon är dock fri att disponera över kvarlåtenskapen på annat sätt. Vid fruns bortgång tillfaller din pappas kvarlåtenskap dig och dina bröder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97674)