Efterkrav på gåva från gåvogivarens anhöriga om denne avlider

2019-11-26 i Enskild egendom
FRÅGA
Min syster och jag har upprättat ett gåvobrev där hon utan ersättning överlåter sin bostadsrätt till mig. Alla papper är klara och bostaden övergår i mitt ägande vid årsskiftet.Nu har det uppkommit en fråga om hennes barn och/eller man kan ställa krav på mig för del av bostadsrätten i det fall hon skulle avlida.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), medan arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). För att reda ut din frågeställning så är det några saker som behöver redas ut.

Är bostadsrätten enskild egendom eller inte?

Vad konsekvenserna skulle kunna bli i framtiden beror på om bostadsrätten är din systers enskilda egendom eller inte. Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som är enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. Det kan även vara egendom som en make fått i gåva, genom testamente eller ärvt med villkoret att den ska vara mottagarens egna.

Äktenskapsförord:

Det går inte att överföra äganderätt från en make till en annan i ett äktenskap. Om bostadsrätten inte är din systers enskilda egendom så måste den omvandlas till det innan hon kan ge den i gåva till dig. Under ett äktenskap så görs detta genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsord måste vara registrerat hos Skatteverket, mer information från dem finns här.

Undantag vid gåvor som påverkar barns arv från sina föräldrar:

Det finns dock ett undantag där det kan vara otillåtet att ge bort egendomar av större värde. Detta förutsätter att arvlåtaren (din syster) gör det för att påverka kvarlåtenskapen till bröstarvingarna (din systers barn). Bestämmelsen finns i ÄB 7 kap. 4 § som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer där bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd, eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Det krävs alltså att din systers avsikt med gåvan var att hon velat fördela sin kvarlåtenskap för att bestämmelsen ska kunna bli aktuell.

Sammanfattning:

Om bostadsrätten är din systers enskilda egendom så får hon ge den till dig utan att hennes man ställa krav på dig senare. Dock gäller det att gåvan inte ges med syftet att snedvrida hennes kvarlåtenskap till barnens nackdel. Tänk även på att vid gåva av en bostadsrätt måste du som mottagare ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska bli giltig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (365)
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?
2020-05-10 Vad händer med ett arv jag fått om jag eller min make avlider?
2020-05-07 Hur blir mitt arv till mitt barn enskild egendom?
2020-05-02 Blir förskott på arv enskild egendom?

Alla besvarade frågor (80271)