Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

2020-02-15 i Efterarv
FRÅGA
Om vår far satt i orubbat bo sedan 2005 då hans fru, min styvmor gick bort, och sedan ärver vår far sin egen mor som dog tre år senare? Ärver bara jag och min bror den delen av hans tillgångar då, nu när han har gått bort? Min styvmor hade fyra barn. Särkullsbarn. Tänker att han fick ett arv efter att hans fru gick bort...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efterarvsrätt
När din styvmor gick bort ärvde din far hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vilket innebär att din styvmors arvingar har rätt till efterarv efter henne nu när din far gått bort. Huvudregeln är att hennes arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av din fars kvarlåtenskap som arvet efter din styvmor utgjorde i hela hans förmögenhetsmassa när hon gick bort (3 kap 2 § ärvdabalken, ÄB). Men det finns bestämmelser som reglerar vad som händer om hans egendomsmassa ökar i värde efter att hans fru gick bort. Reglerna finns i 3 kap 4 § ÄB och beskrivs nedan.

Beräkning av efterarv efter värdeökning i förmögenhetsmassan
Enligt 3 kap 4 § ÄB är det endast den efterlevande makens arvingar (det vill säga din fars arvingar) som ska gynnas om boets värde vid den efterlevande makens död överstiger värdet vid den första makens död. Om kraven i paragrafen är uppfyllda innebär det att värdeökningen i din fars förmögenhetsmassa ska sättas undan vid beräkningen av storleken på fruns arvingars efterarv. Kraven som ställs är att en ökning av boet ska ha skett efter den först avlidne makens död samt att ökningen ska vara ett resultat av din fars självständiga förvärv. Som självständigt förvärv räknas exempelvis arv. Din styvmors arvingars efterarvsrätt ska alltså beräknas på din fars förmögenhetsmassa vid fruns bortgång och arvingarna har, som jag beskrivit ovan, rätt till en kvotdel av denna. Det bör således vara endast du och din bror som ärver din fars arv efter hans mor.

Hur du kan gå vidare med din fråga
Slutsatsen kan dock bli annorlunda om boets totala värde minskat mellan din styvmors och din fars bortgång (3 kap 3 § 1 st. ÄB). Eftersom situationen i så fall blir något mer komplicerad ber jag dig kontakta oss på info@lawline.se om du behöver ytterligare hjälp.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84391)