FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv14/02/2020

Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Min moster har dött hennes man dog för 50 år sedan och deras gemensamma barn dog för 15 år sedan!

Hon skrev ett testamente för 10 år sedan och skrev allt till mig och mina 2 bröder! Hennes fd man har 1 bror i livet! Vad är d som gäller nu? Kan den mannen ha rätt till 50% av arvet nu? För oss e han helt okänd och när hennes man dog hade de inte mycket pengar men det har hon tjänat ihop långt efter mannen död!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efterarvsrätt
När din mosters man gick bort ärvde din moster hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Nu när din moster gått bort har hennes mans arvingar rätt till efterarv efter honom. Huvudregeln är att hans arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av din mosters kvarlåtenskap som arvet efter hennes make utgjorde i hela hennes förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ärvdabalken, ÄB). Men det finns bestämmelser som reglerar vad som händer om hennes egendomsmassa ökar i värde efter att hennes man gick bort. Reglerna finns i 3 kap 4 § ÄB och beskrivs nedan.

Beräkning av efterarv efter värdeökning i förmögenhetsmassan
Enligt 3 kap 4 § ÄB är det endast den efterlevande makens arvingar (det vill säga din mosters arvingar) som ska gynnas om boets värde vid den efterlevande makens död överstiger värdet vid den första makens död. Om kraven i paragrafen är uppfyllda innebär det att värdeökningen i din mosters förmögenhetsmassa ska sättas undan vid beräkningen av storleken på makens arvingars efterarv. Kraven som ställs är att en ökning av boet ska ha skett efter den först avlidne makens död samt att ökningen ska vara ett resultat av din mosters självständiga förvärv. Makens arvingars efterarvsrätt ska alltså beräknas på din mosters förmögenhetsmassa vid makens död och arvingarna har som jag beskrivit ovan rätt till en kvotdel av denna.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna WarnemyrRådgivare
Hittade du inte det du sökte?