Efterarvsrätt vid testamentsförordnande samt testators disponibla kvot

2017-12-07 i Efterarv
FRÅGA
Mor avliden och då fick min syster och jag ut laglotten (25 % av totala värdet i bouppteckningen). Inga särkullbarn finns. Far avliden nu och har testamenterat bort 60 % till andra. I det testamente som far och mor hade stod det " den av oss som den andre överlever ska med full och fri äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap utan intrång från laga arvingars sida. Detta förordnande gäller med de inskräkningar att förbehåll görs för våra bröstarvingars laglotter samt att i den händelse efterlevande make ingår nytt gifte ska våra bröstarvingar utbekomma hela sin arvslott". Far gifte aldrig om sig utan levde ensam.Fråga 1: Innebär det att min syster och jag inte har rätt att få ut mer efter mors del (arvslotten) - s.k. efterarv?Fråga 2: Egentligen har väl far bara rätt att testamentera bort 50 %?Fråga 3: Om det finns 1 000 000 kronor nu i bobehållning - hur mycket ska då min syster och jag erhålla om man tar hänsyn till om vi har rätt till efterarv efter mor och att far inte har rätt att testamentera bort mer än 50 %.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Fråga 1:

Som jag förstår det har du och din syster erhållit er laglott från er mor redan. Efterarvsrätt aktualiseras när en make ärver före de gemensamma barnen enligt ärvdabalken 3 kap. 1 §. I det här fallet har dock er mors kvarlåtenskap tillfallit er far genom testamentet och inte arvsordningen. Ni verkar redan ha fått ut er laglott från er mor också. Således är inte efterarvsrätt aktuell i den här situationen. Det innebär att ni inte har någon rätt till efterarv från er mor nu när er far har dött. Det ni har rätt till från er mor har ni redan fått genom laglotten.

Fråga 2:

Enligt ärvdabalken 7 kap. 1 § har en bröstarvinge alltid rätt till hälften av sin arvslott, alltså laglotten. Eftersom du har en syster är er arvslott hälften av er fars arv var. Det innebär att er laglott är en fjärdedel var. Hälften (50 %) av er fars kvarlåtenskap är er gemensamma laglott från honom. Det innebär mycket riktigt att er far enbart hade rätt att testamentera bort 50 % av sin kvarlåtenskap. Om ni vill kräva er laglott från er far måste ni påkalla jämkning av hans testamente enligt ärvdabalken 7 kap. 3 §. Detta brukar göras genom att man framför sin vilja att få ut sin laglott i samband med bouppteckningen.

Fråga 3:

Eftersom ni inte har någon efterarvsrätt från er mor och er laglott är 25 % har ni rätt till 25 % av kvarlåtenskapen. Om denna är värd 1 000 000 har ni således rätt till 250 000 var.

Jag hoppas att du fick på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97596)