Efterarvsrätt vid testamente med fri förfoganderätt

2017-04-19 i Efterarv
FRÅGA
Fråga: Gift par maken avlider. Paret saknar barn.Testamente upprättas där den "efterlevande med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes egendom"När båda har gått bort:Då ärver makans syster samt två kusinbarn kvarlåtenskapen när allt är betalt.Maken som avled först har ett större antal syskon och syskonbarn.Skall dess noteras som efterarvingar och erhålla kallelse och testamente för godkännande?
SVAR

Hej!
Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken.

Eftersom testamente upprättats där makan har "fri förfoganderätt" över all makens egendom så innebär detta att makens syskon och syskonbarn ska noteras som efterarvingar, ärvdabalken 3:2, och dessa ärver således efter det att makan gått bort. Om testamentet istället hade varit utformat som att makan haft "full äganderätt" så hade makens släktingar inte fått ärva i efterhand.

Att makens syskon och syskonbarn noteras som efterarvingar innebär att de ska erhålla kallelse till bouppteckningen samt godkänna testamentet, ärvdabalken 20:2 samt 14:4.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (449)
2018-05-19 Fri förfoganderätt vid testamente
2018-05-12 Efterarv till syskonbarn
2018-05-10 Rätt till arv efter svåger?
2018-05-08 Har jag rätt till efterarv?

Alla besvarade frågor (54411)