Efterarvsrätt mellan syskonbarn från båda makarnas sidor

2017-02-28 i Efterarv
FRÅGA
Hej Lawline! Har erhållit UTMÄRKT hjälp i samband med tidigare frågor! Nu vill jag veta följande:Har en 87-årig farbror kvar i livet. Han har ingen hustru, avled 2003, inga barn, inga föräldrar ej heller syskon i livet. Kvar finns 5 syskonbarn som ärver honom! På hans avlidna frus sida finns endast ETT syskonbarn kvar i livet. Min fråga är: Ärver farbrors avlida hustrus syskonbarn, eller försvann den arvsrätten eftersom avlidna hustrun ENDAST efterlämnar sig detta syskonbarn?? Tacksam för svar så snart ni kan. Tack på förhand!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Det glädjer oss att vi kunnat bistå dig tidigare, och tack för att du vänder dig till oss igen.

Lite allmänt om arvsgången och efterarvsrätt

När en make (A) dör och vid sin död lämnar en efterlevande make (B) ska en bodelning upprättas i vilken make B får ena hälften av kvarlåtenskapen med full äganderätt och andra hälften med fri förfoganderätt. Den senare hälften utgör ett arv som A:s arvingar ärver först vid B:s död. B får inte testamentera eller ge bort denna del och på så sätt minska arvet i väsentlig mån. För att A:s arvingar ska anses vara arvsberättigade vid B:s död krävs som huvudregel att de har s.k. efterarvsrätt. Efterarvsrätt innehas av A:s avkomlingar (första arvsklassen) och A:s föräldrar, syskon eller deras avkomlingar (andra arvsklassen). Vid B:s död träder således A:s efterarvingar in och ärver B:s kvarlåtenskap som motsvarar den kvotdel som B fick fri förfoganderätt över, alltså den del som de skulle ha ärvt men blev tvunget att vänta på. Den andra hälften av B:s kvarlåtenskap ärvs i sin tur av dennes arvingar.

Vad ärver syskonbarnet?

Syskonbarn träder genom istadarätten in som arvsberättigad i det fall syskon eller föräldrar till arvlåtaren är avlidna. Det är inte avgörande om syskonbarnet är ensam; han eller hon representerar sin förälders arvslott såsom ni fem syskonbarn representerar era föräldrars arvslotter. Syskonbarnet ärver den andel som din farbror ärvde med fri förfoganderätt 2003, denna efterarvsrätt härstammar från arvslotten vid den först avlidne makans död. Eftersom den andelen kan ha jämkats bör du kolla upp detta. Annars gäller som huvudregel hälften. Det skulle då innebära att det syskonbarnet från hustruns sida ärver 50% av hela er farbrors kvarlåtenskap vid hans bortgång och syskonbarnen från farbrorns sida får dela lika på resterande 50%.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (791)
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (94337)