Efterarvsrätt genom testamente – vad gäller?

Hej Jag är kallad till bouppteckning efter min faster. Hon och hennes man hade inga barn. I testamentet står det att hennes man ärver allt och efter hans bortgång har de skrivit i ett gemensamt testamente att hennes kvarlåtenskap ska delas mellan mig och min bror och hans mellan hans brorsbarn. Men då min faster gick bort först är väl allt hans nu? Eller det går att göra regleringar angående sånt som hon kanske gjort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lagstiftning är ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att din fasters make ärvde din faster genom testamente, men att ett gemensamt testamente talar om att du och din bror ska ärva hennes del vid hans död. Vidare tolkar jag detta som ett förordnande om efterarvsrätt.


Vad innebär efterarv?

Rätt till efterarv följer av lag och kan även följa av testamente. Efterarv innebär att den efterlevande maken först ärver med fri förfoganderätt, och att efterarvingarna (enligt lag eller testamente) ärver vid den efterlevande makens död. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt kan disponera och använda egendomen. Däremot får efterlevande make inte testamentera bort egendomen.

De som enligt lag har rätt till efterarv är makarnas gemensamma bröstarvingar (första arvsklassen) samt arvlåtarens föräldrar, syskon och deras avkomlingar (andra arvsklassen). Detta följer av 3 kap. 2 § ÄB. Efterarv kan som sagt också följa av testamente (9 kap. 1 § ÄB), vilket är det som framgår i din fråga.


Bedömning i ditt fall

Det framgår att du och din bror enligt testamentet har efterarvsrätt till din faster. Du och din bror är även legala efterarvingar eftersom ni omfattas av personkretsen i 3 kap. 2 § ÄB. Slutsatsen är alltså att du och din bror har rätt till din fasters del efter att hennes make har avlidit. 

För att avgöra storleken på efterarvet tittar man på hur stor del av kvarlåtenskapet som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt och hur mycket denne fick genom bodelning. En kvotdel kommer att räknas ut utifrån egendomsförhållandena när din faster dog, vilket i din tur är den kvotdel som du och din bror har rätt till vid din fasters makes bortgång.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000