Efterarvsrätt för syskon när det inte finns några barn

2019-10-22 i Efterarv
FRÅGA
Hej, min fråga gäller arvsordningen. Vad gäller vid situationen att : Ett gift par som gemensamt äger en bostad. Makan avlider. Det finns inga barn med i bilden, varken gemensamma eller särkull. Vad har den avlidnes syskon för rätt (om någon) till pengar för bostaden om denna säljs eller innehållet i bostaden? Vi har läst att maken alltid ska vara skyddad och i detta fall ärver han hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt? Detta eftersom efterlevande makes rätt t o m går före bröstarvingarnas arvsrätt (som måste vänta i sådant fall). Nu finns inga bröstarvingar så det är inte en faktor i detta fall. Stämmer detta? Ärver maken hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt? Detta gäller min svärfar som jag vet önskar sälja huset om ett tag eftersom det är för stort för honom att bo kvar i ensam. Han har nu blivit nervös över att hans avlidnas makas syskon har verkat vilja göra anspråk på några saker. Oklart vad. Dock fick han meddelande från personen som sköter bouppteckningen att de skulle bjudas in till någon gemensam genomgång. Så jag är tacksam om ni kan bringa lite klarhet i saken så vi kan lugna honom eftersom han är sjuklig och fortfarande i djup sorg. Makan skrev aldrig något testamente, men enligt uppgift från honom ska de gemensamt ha skrivit ett papper tillsammans med en jurist rörande om någon av dem avled så skulle den andra sitta kvar i orört bo. Har han full rätt all kvarlåtenskap, bostad ink lösöre? Och kan han sälja huset? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Syskonen har efterarvsrätt då din svärfar går bort
Jag förstår det som att din svärfar har förlorat sin fru för ett litet tag sedan. Med tanke på att de var gifta är det precis som du säger, att din svärfar ärver all egendom med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att din svärfar får göra vad han vill med all egendom, såväl bostad som lösöre så länge det inte rör sig om att han skulle ge bort en väldigt stor andel i gåva eller testamentera bort en större egendom som inskränker syskonens rätt. Detta beror på att hans avlidnes frus syskon (egentligen hennes föräldrar om dessa är i livet) har så kallad efterarvsrätt när din svärfar går bort. Jag förutsätter att föräldrarna till makan är bortgångna, varför hennes arvingar är hennes syskon. Syskonen har helt enkelt rätt till den kvotdel som din svärfar ärvde med fri förfoganderätt, 3 kap. 2 § ÄB. Jag ska tydliggöra detta med ett enkelt exempel:

Låt oss säga att din svärfar ärvde 100 000 från sin maka efter att en bodelning gjorts för att reda ut hur mycket var och en ägde var för sig. Vid denna tidpunkt hade din svärfar egendom till ett värde av 200 000 kr. Sammanlagt har han då 300 000, där han äger 100 000 med fri förfoganderätt. Detta innebär således att en tredjedel av all din svärfars egendom kommer gå till hans makas syskon vid hans bortgång eftersom de har efterarvsrätt. Det är detta som kallas kvotdelen. Denna kvotdel består oavsett om hans egendom har ökat eller minskat sedan makans bortgång.

Din svärfar har med andra ord rätt att sälja huset om han vill det. Faktum är att han har rätt att sälja vad han vill eftersom det inte finns något testamente som säger något annat. Sedan när han går bort, oavsett om hans egendom har ökat eller minskat sedan hans maka gick bort, ska som huvudregel kvotdelen tillfalla makans syskon i efterarv.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (649)
2020-01-06 Hur ärver gifta makar och deras efterarvingar?
2019-12-31 Efterarv när andra föräldern lever
2019-12-26 Kan min mor testamentera bort det jag ska ärva efter min far?
2019-12-25 Hur beräknar vi efterarvet när efterlevande sambo avlidit?

Alla besvarade frågor (76445)