Efterarvsrätt för släktingar i andra arvsklassen

2020-02-14 i Efterarv
FRÅGA
Min far hade en syster som var gift men utan barn. Min faster avled för 10 år sedan och i år avled hennes man. Hon hade inga syskon kvar i livet. Jag, hennes brorson, står upptagen i bouppteckningen efter min faster tillsammans med hennes övriga syskonbarn..Min första fråga är: Räknas jag som bröstarvinge??Mannen har upprättat testamente, där han testamenterar bort all sin egen kvarlåtenskap till hans egna utvalda syskon.Nu undrar jag om det finns något över till oss, hennes syskonbarn, att ärva?? Laglott, arvslott??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar
Det är endast arvingar i nedstigande led, det vill säga barn, barnbarn och barnbarnsbarn, som räknas som bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB) och det är endast dessa som har rätt till laglott (7 kap 1 § ÄB). Du och de andra av din fasters syskonbarn har dock efterarvsrätt och kan ärva din fasters make på denna grund.

Efterarvsrätt
Eftersom din faster var gift när hon gick bort så ärvde hennes make kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket bland annat innebär att han inte får lov att testamentera bort den (3 kap 2 § ärvdabalken, ÄB). Jag tolkar din fråga som att de enda kvarlevande arvingarna efter din faster är du och hennes andra syskonbarn. Ni är i så fall en del av den andra arvsklassen i 2 kap 2 § ÄB och har rätt att ärva en lika stor kvotdel av din fasters makes kvarlåtenskap som arvet efter din faster utgjorde i hela makens förmögenhetsmassa när hon gick bort (3 kap 2 § ÄB). Ni har alltså rätt till efterarv från er faster vid arvskiftet efter maken. Men er arvslott består inte av viss specifik egendom eller en viss summa pengar, utan är som sagt en kvotdel av makens kvarlåtenskap.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (707)
2020-09-20 Vem får efterarvsrätt?
2020-09-18 Kan vi ärva vår styvfar?
2020-09-07 Kan jag testamentera bort mitt företag även om det finns särkullbarn som har rätt till efterarv?
2020-09-04 Vad kan man göra för att skydda barnet från att barnets far inte kommer kunna spendera hennes arv?

Alla besvarade frågor (84206)