Efterarvsrätt för särkullbarn

2017-06-29 i Efterarv
FRÅGA
Jag har en halvbror och våran gemensamma mamma gick bort 1982 och var då gift med min biologiska pappa. Mamma å pappa hade då ett inbördes testamente som sa de ska ärva varandra med undantag för bröstarvinges laglott.Bouppteckningen vid min mammas död visade då en behållning på 57100 kr. Nu har min biologiska pappa gått bort och jag undrar om min halvbror kan ha några anspråk på arvet efter min far. När mamma gick bort så tror jag att min halvbror inte fick något arv p.g.a basbeloppsreglen. Dödfallsintyget och släktutredningen från min far visar att jag är hans enda barn.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret regleras i Ärvdabalken, ÄB, som du hittar här.

Basbeloppsregeln är en skyddsregel som ser till att en efterlevande make inte lämnas utan några tillgångar efter sin makes bortgång. Regeln innebär att den efterlevande maken har rätt att, så långt kvarlåtenskapen räcker, få ut egendom som tillsammans med vad maken erhöll vid bodelningen samt vad som utgör makens enskilda egendom motsvarar 4 prisbasbelopp. Detta regleras i ÄB 3 kap 1§. Efterlevande makes rätt att ärva går då före bröstarvinges rätt att få ut sin arvslott och bröstarvingen tvingas avstå sitt arv.

En bröstarvinge som avstått sitt arv till förmån för efterlevande make som inte är en biologisk förälder har rätt till så kallat efterarv ur den efterlevande maken dödsbo. Så är fallet för din bror. Hur mycket din bror har rätt att ärva ur din pappas bo beräknas utifrån en kvotdel motsvarande den del han avstod ur sitt arv från er mamma dividerat med hur stor tillgång hon lämnade efter sig. Låt säga så här; er gemensamma mor lämnade 57100 kronor då hon avled. Din brors laglott motsvarar då 1/4 av denna summa eftersom laglotten utgör hälften av arvslotten. Din bror har således efterarvsrätt motsvarande 1/4 av den din pappa lämnar efter sig.

Om din bror tvingades avstå sin del av arvet efter er gemensamma mamma har han således anspråk på en del av arvet efter din pappa.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97391)