Efterarvsrätt för en bröstarvinge

Jag har en fråga när det gäller arv och särkullbarn. Mina föräldrar är gifta och jag är min fars enda barn. Min mor har ett barn från ett tidigare förhållande. Frågan är om det spelar någon roll i vilken ordning mina föräldrar dör för hur arvet fördelas mellan mig och mitt syskon?

Om min mor dör först har jag förstått det som om mitt syskon direkt får rätt till 50% av vad min mor äger, resten går till min far. När han dör får jag ärva 100% av honom (såvida han inte gifter om sig). Totalt får jag alltså 75% och mitt syskon 25%.

Men om min far dör först förstår jag det som om min mor ärver honom. Ärver mitt halvsyskon då fortfarande 50% när hon dör? Det vill säga att jag i det fallet bara får 50% av de totala tillgångarna?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

I fallet då din mor först avlider har du rätt i hur tillgångarna fördelas, därför kommer jag inte beröra det närmare. Men i fallet om din far avlider först är det inte till 100 % rätt. Därför kommer jag grundligt gå igenom (med viss upprepning) vad som kommer hända i detta fall för att längst ner besvara dina frågor. Får ursäkta om det blir lång text men när det gäller arv finns det mycket som behöver förklaras!

När jag svarar på dessa frågor utgår från att det inte finns något testamente efter din far.

Arvsrätt om din far avlider först:

När din far avlider kommer varken du eller ditt halvsyskon att ärva direkt eftersom ditt halvsyskon inte har något släktband till din fader och du är gemensamt barn till din moder. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB)(https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) kommer arvet som du egentligen ska få gå direkt till den efterlevande makan, alltså din mor. Detta arv kommer du senare ha rätt att få ut när din moder avlider enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Detta kallas efterarv.

Innan ett arvskifte kan ske måste en bodelning mellan makarna göras. Detta görs bland annat för att kunna veta hur stort detta efterarv är. Denna bodelning görs enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB). Om makarna ägde alla tillgångar gemensamt och således inte gjorde någon egendom till enskild genom ex. äktenskapsförord (se 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1)) ska dessa tillgångar enligt huvudregeln delas lika mellan dem enligt 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Således kommer din moder erhålla hälften av de totala tillgångarna från bodelningen och den andra hälften i form av arv från din fader. Detta menas då att 50 % av det din mor erhåller är föremål för efterarv. Denna förmögenhetsmassa erhåller hon med fri förfoganderätt, vilket gör att hon kan i princip göra vad hon vill med detta. Dock får hon inte testamentera bort det enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det kan uttryckas att denna massa är reserverat för dig när hon avlider.

Nu när all bakgrund är förklarad ger jag ett räkneexempel baserat på din fråga:

Din fader avlider först och varken du eller ditt halvsyskon har rätt till arv direkt. Din moder och fader har tillgångar på 2 miljoner, ingen enskild egendom eller några skulder. Då är din faders kvarlåtenskap 1 miljon eftersom din mor erhåller 1 miljon genom en likadelning från bodelningen. Denna kvarlåtenskap ärver din moder eftersom hon är en kvarlevande maka. Denna del blir senare föremål för efterarv.

Din moder kommer således få allt, det vill säga 2 miljoner kronor. När hon senare avlider har du och ditt halvsyskon rätt att ärva efter henne. Utöver detta har du även rätt att få ut efterarvet. Om vi börjar med arvet efter din mor är detta på 1 miljon, vilket gör att ni får 500 000 kr var eftersom ni båda är bröstarvingar och ska dela lika på arvet enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Vidare så ska du få 1 miljon i efterarv från din fader, vilket gör att du får totalt 1 500 000 kr medan din syster får 500 000 kr.

Svar på dina frågor:

För att sammanfattat svara på dina frågor så kommer du och ditt halvsyskon inte dela hälften på din mammas totala kvarlåtenskap/tillgångar. Om dina föräldrar ägde allt tillsammans och inte hade någon enskild egendom har du först rätt till hälften av din mors totala kvarlåtenskap i form av efterarv enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Vidare har du även rätt till hälften av din mors arv (som är hälften av de totala tillgångarna) på grund av att du ska dela på denna kvarlåtenskap med ditt halvsyskon.

Således kommer du få 75 % av de totala tillgångarna (50 % i form av efterarv och 25 % av din mors arv). Alltså kommer det inte spela någon roll om vem som dör först av dina föräldrar eftersom det kommer bli samma kvotdel (procentsats) i slutändan.

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Ha en trevlig kväll!

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000