Efterarvsrätt efter testamenterad egendom

2020-03-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Min morfar har skrivit ett testamente där hela arvet blir enskild egendom till min mamma.Min mamma är gift med en partner som inte är min pappa.Hur blir det med arvet från min morfar när min mamma går bort? Kommer det gå till oss(mej och mina sysykon) eller kommer mammas partner få en del av det?Och hur blir det om hon har investerad dem i en gemensam fastighet som hon har med sin partner?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom
När din mamma ärver din morfar blir arvet hennes enskilda egendom (7 kap. 1 § och 2 § 4 p. Äktenskapsbalken, ÄktB) vilket innebär att vid en eventuell bodelning ska arvet inte ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Bodelning kan exempelvis ske när äktenskap upplöses på grund av att ena maken går bort (9 kap. 1 § 1 st. och 12 kap. 2 § ÄktB samt 23 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). När din mamma går bort kommer alltså arvet från din morfar ingå i kvarlåtenskapen som du och dina syskon ärver.

Efterarvsrätt
När din mamma går bort kommer hennes man ärva hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det innebär att han kan förbruka kapital, avyttra och ge bort egendom helt utan redovisningsplikt. Han får dock inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt. Detta beror på att du och dina syskon har rätt till efterarv efter er mamma när hennes man går bort (3 kap. 2 § ÄB). Huvudregeln är då att du och dina syskon ska ärva en lika stor kvotdel av din mammas makes kvarlåtenskap som arvet efter hennes utgjorde i hela hans förmögenhetsmassa när hon gick bort.

Efterarv vid förändring i förmögenhetsmassans värde
Det finns regler i ÄB som stadgar vad som händer om värdet på din mammas makes förmögenhetsmassa förändras mellan hennes och hennes makes bortgång (3 kap. 3 § 1 st. och 3 kap. 4 § ÄB). Det finns en mängd frågor här på Lawline som handlar om det och jag hänvisar till dessa för mer information.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86931)