Efterarvsrätt efter syskon

2019-10-18 i Efterarv
FRÅGA
Hej! I hur många led räknas man som efterarvinge? Min enda bror, som var ogift och utan barn, gick nyss bort och båda våra föräldrar är i livet. Mina föräldrar ärver väl honom i första hand, men gör detta mig till efterarvinge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

I första hand ärver barn, i andra hand föräldrar. Om någon förälder är död ärver syskon (ÄB 2 kap. 1 §). Du ärver alltså inte din bror, eftersom båda dina föräldrar lever.

Efterarvsrätt aktualiseras främst då den döde var gift. Då ärver maken allt, och den som enligt arvsordningen (barn först, sen föräldrar osv.) är arvinge får endast en rätt till efterarv. Det innebär att arvingen får ut sitt arv vid den efterlevande makens död (ÄB 3 kap. 1 och 2 §§). Efterarvsrätt kan även följa av bland annat testamente. Exempelvis hade din bror kunnat testamentera sin egendom till dina föräldrar och föreskrivit att du har rätt till efterarv.

Du har alltså inte någon rätt till efterarv. Men du ärver ju dina föräldrar, varmed din brors egendom eventuellt tillfaller dig ändå. Skillnaden mot om du hade haft rätt till efterarv är i princip att dina föräldrar kan testamentera bort egendomen, vilket de inte hade kunnat göra om du hade efterarvsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Henrik Resare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (662)
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan
2020-02-15 Beräkning av efterarvsrätt
2020-02-14 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77126)