Efterarvsrätt efter förälder

Hej!

Min mor dog för 22 år sedan. Vi tre barn skrev på att far fick bo i oförättat bo. Nu har han sålt villan och bor i ett äldreboende. Han hävdar att det inte längre finns något som heter morsarv? Att vi inte får något av de pengarna förrän han dör? Morsarv kunde vi krävt när hon dog men att det då endast gäller kontanter de hade på banken? De hade inga summor på banken enligt honom. Men då jag nu skickat efter bouppteckningen som vi ej heller fått så stod min mor för ca 500000 kr i aktier! Har vi barn ingen rätt till morsarv i dags läge?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). När jag besvarar frågan kommer jag utgå från att du och dina syskon är helsyskon och att det alltså inte finns några särkullbarn till någon av dina föräldrar.

Er far ärvde av er mor när hon gick bort

Huvudregeln om någon som är gift dör är att den efterlevande maken ärver allt (3 kap. 1 § ÄB). Oavsett hur mycket pengar din mor hade i aktier eller på banken så tillföll hela arvet din far med full förfoganderätt. Full förfoganderätt innebär att din far får spendera din mors tillgångar så som han vill, med undantag för att han inte får testamentera bort arvet. Anledningen till att han inte får testamentera bort hennes tillgångar är att du och dina syskon har rätt till efterarv efter din mor den dagen er far går bort (3 kap. 2 § ÄB).

Du nämner att du hade kunnat kräva arv av din mor när hon dog. Jag har svårt att se under vilka förutsättningar du juridiskt sett skulle kunna kräva arv redan då om du inte är särkullbarn (dvs. endast barn till den i äktenskapet som går bort) eller om din mor skrivit ett testamente om att hennes tillgångar ska tillfalla er barn direkt.

Rätt att ta del av arvet av er mor när er far går bort

Den dagen er far går bort har ni barn dels rätt att ärva av honom, men också rätt att få efterarv efter er mor. Hur stort efterarvet är, alltså hur stor del av er fars tillgångar som ni har rätt till som arv efter er mor bestäms av en kvotdel som kallas efterarvskvot.

Exempel på beräkning av efterarvskvot

Om er far vid er mors död själv hade 400 000 kr och därefter fick ärva 500 000 kr av henne var hans totala innehav 900 000 kr. 500 000 kr (arvet efter er mor) delas därefter med 900 000 kr (er fars tillgångar + arvet efter er mor) = 0,55. I exemplet hade efterarvskvoten berättigat er barn 0,55 % av er fars tillgångar för er barn att dela på i arv efter er mor.

Utöver efterarv efter er mor har ni också rätt att ärva och dela på minst hälften av ers far tillgångar eftersom ni är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Om er far inte har ett testamente kommer du och dina syskon dela på alla hans tillgångar när han går bort.

Sammanfattning

Med utgångspunkterna du ger i din frågeställning verkar det sammanfattningsvis som att din far har rätt. Ni har rätt till arvet efter mor först när han går bort med hänvisning till 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000