Efterarvsrätt

2016-06-28 i Efterarv
FRÅGA
Min mor dog för många år sedan och min syster och jag ville att far skulle sitta kvar i orubbat bo. För snart fyrtio år sedan skaffade far en sambo. Hon hade redan ett barn som följde med in i fars hus och ett lite äldre som aldrig kom att bo med dem. Far fick tvillingdöttrar med den nya sambon, alltså våra halvsystrar.Nu har tyvärr far gått bort. Är vi alla fyra bröstarvingar? Det är enligt juridiken så att min helsyster och jag ska ärva 37,5 procent var av huset/fastigheten och våra halvsystrar 12,5 procent var eftersom helsystern och jag aldrig fick ut något arv efter mor.Det finns också en mindre summa pengar på fars konto. Fråga: hur ska de pengarna delas? Samma som huset i procentsats, eller på annat vis?Tacksam för svar är Birgitta Sjöblom
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Alla din fars barn är bröstarvingar och ska dela lika på kvarlåtenskapen (arvslotten) efter honom förutsatt att inget testamente finns, 2 kap 1§ Ärvdabalken. Om ett sådant finns har varje bröstarvinge rätt till hälften av sin arvslott (den så kallade laglotten) vilken i detta fall är 1/8 av kvarlåtenskapen efter er far, 7 kap 1§ Ärvdabalken.

Då din mor dog ärvde er far kvarlåtenskapen efter henne med fri förfoganderätt, 3 kap 1-2§§ Ärvdabalken. Detta innebär alltså att ni vid din fars död har ni rätt till efterarv från er mor. Den kvotdel som arvet efter er mor utgjorde av er fars totala förmögenhetsmassa utgör efterkravet från er mor. Hur pengarna fördelas beror alltså på hur stor kvotdel av förmögenhetsmassan som är efterarv efter er mor och hur mycket som är arv från er far.

Det du och din syster har rätt till är alltså 25% av det som er far äger med full äganderätt och 50% av det som han äger med fri förfoganderätt (arvet efter modern).

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll