Efterarvsrätt

Min moster (min bror som var gift med henne är avliden sen några år) tänker skriva ett testamente som efter hennes död skulle innebära att all kvarlåtenskap hela arvet skall tillfalla syskonbarn på hennes sida. På min brors sida finns ju jag som syskon och mina barn.

Frågan är, kan hela arvet i ett testamente skrivas så att bara arvingar på min mosters sida får del av arvet.?

Lawline svarar

Hej! Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag gissar att det är din svägerska som vill skriva testamentet. Hon vill alltså skriva ett testamente som gör att hennes syskonbarn ska få hela arvet efter henne. Då din bror dog ärvde hans fru honom, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Detta arv innehas av henne med fri förfoganderätt gentemot din brors föräldrar, syskon eller syskonbarn,3 kap 2§ Ärvdabalken. Att inneha arvet med fri förfoganderätt innebär att den andel av efterlevande makes förmögenhet som arvet består av inte får testamenteras bort, 3 kap 2§ Ärvdabalken. Din svägerska kan alltså inte testamentera bort den procentandel av hennes förmögenhet som arvet består av eftersom du har efterarvsrätt till denna del.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000