Efterarvsrätt

2016-03-10 i Efterarv
FRÅGA
Min moster (min bror som var gift med henne är avliden sen några år) tänker skriva ett testamente som efter hennes död skulle innebära att all kvarlåtenskap hela arvet skall tillfalla syskonbarn på hennes sida. På min brors sida finns ju jag som syskon och mina barn.Frågan är, kan hela arvet i ett testamente skrivas så att bara arvingar på min mosters sida får del av arvet.?
SVAR

Hej! Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag gissar att det är din svägerska som vill skriva testamentet. Hon vill alltså skriva ett testamente som gör att hennes syskonbarn ska få hela arvet efter henne. Då din bror dog ärvde hans fru honom, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Detta arv innehas av henne med fri förfoganderätt gentemot din brors föräldrar, syskon eller syskonbarn,3 kap 2§ Ärvdabalken. Att inneha arvet med fri förfoganderätt innebär att den andel av efterlevande makes förmögenhet som arvet består av inte får testamenteras bort, 3 kap 2§ Ärvdabalken. Din svägerska kan alltså inte testamentera bort den procentandel av hennes förmögenhet som arvet består av eftersom du har efterarvsrätt till denna del.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86672)