FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv27/02/2017

Efterarvingars rätt

Vad betyder efterarvingar? I bouppteckningen finns enbart en efterlevande hustru och utmärkta efterarvingar, den döde mannens syskon. Betyder det att efterarvingar ärver när hustrun dör? Inga barn eller barnbarn finns, dock syskon till hustrun.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efterarvingar innebär sådana som kan ha ett anspråk på ett eventuellt arv, från en tidigare person, då arvet har gått till någon p.g.a. exempelvis testamente eller äktenskap. Efterarvingar regleras i Ärvdabalken 3 kap. 2§ där det föreskrivs att om någon efter den efterlevande makens död finns någon bröstarvinge (barn), förälder, syskon eller syskons avkomling (dessa är efterarvingar), ska dessa ärva den del som tillhört den först avlidna maken då den efterlevande avlider. Detta innebär att efterarvingarna har ett anspråk på en egendom som har motsvarat sin släktings del.

I ditt fall är den döde mannens syskon efterarvingar, och ska om den avlidna mannen inte har upprättat ett testamente innan sin död till förmån för sin hustru, har dessa rätt till efterarv. Hustruns syskon eller övriga arvingar spelar i sin tur ingen roll gällande efterarvet från den döde mannens syskon.

Hoppas svaret var till hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?