Efterarvingars efterarvsrätt

Tolkning av arvsrätt

Min svägerska dog 2014.Bouppteckning gjordes.I den stod det att hon hade hade enskild egendom i en fastighet.Under rubriken bankmedel stod det alla banktillgodohavande. Efter det kom alla utgifter.Efter det kom min brors tillgångar. Min bror dog 2017.Han efterlämnade ett testamente, där han testamenterade all sin egendom till mig , hans syster som är hans enda arvinge. De fick inga barn.Han ärvde allt efter sin fru med fri förfoganderätt, men kunde inte testamentera bort hennes egendom ex. fastigheten till mig har jag hört. I ett äktenskapsförord från 1951 står följande. All egendom,som nu tillhör eller framledes tillfaller endera av oss livennom all avkastning av sådan egendom och vilken egendom eljest skulle vara varderas giftorättsgods,skall tillhöra vardera av oss enskilt.1954 kom ett tillägg att hon ägde deras nybyggda villa.Min bror testamenterade sin del av ett sommarställe till mig, där jag tidigare ägde halva.Min svägerskas avlägsna släktingar (inga syskon) ska ha ut sitt arv. Min fråga. Ärver jag alla banktillgodohavande, som står på min brors bouppteckning, eller ska man dra av hennes banktillgodohavanden som hon hade ,när hon dog. En följdfråga..Kan jag överhuvudtaget, försöka få någon del av pengarna för fastigheten, när den säljs.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din svägerska gick bort så ärvde din bror henne med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Detta innebär, precis som du säger, att han inte får testamentera bort den egendom han ärvt från henne. Dock har din svägerskas arvingar efterarvsrätt, vilket innebär att de vid din brors frånfälle har rätt att ärva viss egendom från hans dödsbo.

Enligt 3 kap. 2 § ÄB så utgörs efterarvingarna av den först avlidnes (din svägerskas) bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. Din svägerskas farföräldrar, morföräldrar och deras barn har således ingen efterarvsrätt.

Eftersom all egendom var enskild så utgörs efterarvet av den andel av din brors totala kvarlåtenskap som motsvarar den andel som din bror ärvde av din svägerska. Alltså; om din bror ärvde 200 000 kr av sin fru (din svägerska) när hon gick bort år 2014 och hans totala då egendom uppgick till 1 000 000 kr, så utgörs afterarvet av 200 000/1 000 000 = 2/10 = 20 %.

Om vi utgår från mitt räkneexempel ska således din svägerskas efterarvingar erhålla 20 % av din brors kvarlåtenskap. I princip så ska efterarvingarna erhålla det som din bror ärvde av din svägerska. Först så ska din svägerskas efterarvingar få ut sitt arv, vilket troligtvis kommer utgöras av din svägerskas banktillgodohavanden samt fastigheten. När fastigheten ev. säljs kommer du inte att få någon del av köpeskillingen.

Sammanfattningsvis så har din svägerskas arvingar efterarvsrätt från din svägerska. Deras krav motsvarar den andel av din brors totala egendomsmassa som utgjordes av din svägerskas arv när hon gick bort 2014. Denna andel ska nu tillämpas på din brors kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga. Eftersom du tillvalt telefonrådgivning kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se för att boka in en tid. Om du har några följdfrågor kan du skriva med dem i mailet.

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000