Efterarvingar i samboförhållande

Hej

Mammas sambo har avlidit och efterlämnar två vuxna barn som inte är syskon till mig.

Mamma har tre vuxna barn inkl mig.

Det fanns ett inbördes testamente mellan mamma och sambon, där de ärvde varandra med fri förfoganderätt (tror jag).

Sambon hade något större tillgångar än mamma.

Sambons barn ska få ut sin laglott nu.

Bouppteckningen skett, där mamma och sambon där barn kallats, men ej jag och mina syskon.

Fråga:

- Med tanke på det inbördes testamentet (och sambons större tillgångar) räknas jag och mina syskon som efterarvingar till sambon, och borde vi i enlighet med det kallats till bouppteckningen? (Vi är inte dödsbodelägare förstås, men Skatteverket anger att efterarvingar ska kallas.)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Sambors rätt att ärva varandra

I Sverige finns det inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andre sambon efter dennes bortgång. Kvarlåtenskapen tillfallet istället den avlidnes barn eller andra släktingar. Man kan istället upprätta ett inbördes testamente. Vad man bör tänka på dock är att det genom ett inbördes testamente inte går att skapa samma rättigheter som för makar eftersom efterlevande sambo inte ärver framför gemensamma bröstarvingar.

Inbördes testamente med fri förfoganderätt

Egendom som ärvs efter sambon med fri förfoganderätt innebär att man kan göra i princip vad man vill med egendomen så länge man lever. Vad man inte får göra är att testamentera egendomen vidare. När man senare går bort faller arvet tillbaka i den vanliga arvsordningen, i det här fallet till sambons barn.

Efterarvinge

En efterarvinge innebär att personen har rätt att ärva först efter att den primära arvingen har avlidit. Till exempel ett barn till ett gift par kan vara efterarvinge när ena föräldern har avlidit och den efterlevande maken erhåller barnets del av arvet med fri förfoganderätt. I detta fallet är barnet en efterarvinge som inte får ta del av sitt arv förrän den efterlevande maken har avlidit.

Slutligen

Sambons barn har alltid rätt att få ut sin laglott som är hälften av arvslotten, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Din mamma har med stor sannolikhet fått den andra halvan av arvslotten med fri förfoganderätt. Det innebär att vid hennes bortgång ska den delen av arvet falla tillbaka till sambons barn enligt 12 kap. 1 § ärvdabalken.

Det din mamma ärver med fri förfoganderätt vid sambons död får ju nämlingen hans närmaste arvingar rätt till genom ett så kallat efterarv som realiseras vid din mammas död. De har alltså rätt till en viss del av din kvarlåtenskap efter hennes död. Den andel som den egendom hon ärver av hennes sambo utgör i hennes totala egendomsmassa vid tillfället hon ärver, är samma andel som sambos arvingar får i efterarv. Till exempel ifall sambon äger mer än henne vid sin död kommer hans arvingar ha rätt till mer än hälften av hennes egendom vid hennes död.

Det innebär alltså att du och dina syskon inte är efterarvingar till sambon och inte har rätt till hans kvarlåtenskap, trots inbördestestamente.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Roksana JurenczykRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning