Efterarv vid omgifte

2015-03-11 i Efterarv
FRÅGA
HEJ !Efter min mamma dog gifte pappa om sig, eftersom jag aldrig fick mitt morsarv undra jag om jag kan få det nu när min pappa avlidit? Jag är tveksam om det finns några pengar kvar men det finns hus och mark, är osäker på om det står i pappas namn eller nya frun? Vad bör jag göra först?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då du inte uppgett att det finns något testamente eller äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar från att något sådant inte föreligger. Regler om arv finner du i Ärvdabalken.

När en person som varit gift dör är huvudregeln att efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över kvarlåtenskapen under dess livstid, men kan inte testamentera bort den delen. Se Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Ett undantag därifrån är om den avlidne har särkullbarn, barn som ej är makarnas gemensamma, då de har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Se 3 kap. 1 § andra meningen. När din mamma avled ärvde således din pappa kvarlåtenskapen från henne då du som gemensamt barn får vänta på att få ut sitt arv tills den efterlevande maken avlidit.

När den efterlevande maken avlider är huvudregeln att hälften av kvarlåtenskapen ska gå till den först avlidnes arvingar, se 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Dock, om kvarlåtenskapen från den först avlidne utgjorde annan andel än hälften, exempelvis 1/3 istället för 1/2, så ska 1/3 av kvarlåtenskapen gå till den först avlidnes arvingar istället för hälften, se 3 kap. 2 § tredje stycket Ärvdabalken. Efterarvet utgör alltså inte nödvändigtvis samma summa som din pappa ärvde, utan baseras på en kvotdel.

Då din pappa var gift så gäller, som jag redogjort för ovan, att efterlevande make ärver med undantag för särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt. Du har alltså rätt att få ut ditt arv från såväl din mamma som din pappa. Från din mamma i form av efterarv och från din pappa då du är särkullbarn.

Vid beräkning av efterarv ska hänsyn inte tas till den nya makans egendom eller giftorättsanspråk, se 3 kap. 6 § 1 stycket Ärvdabalken. Den först avlidnes, din mors, släktingar tilldelas alltså hälften av nettobehållningen och den andra hälften ingår i bodelningen mellan den efterlevande makens, din fars, arvingar och den nya maken. Man tittar på din fars samlade tillgångar och undantar er/din andel av efterarvet innan bodelning görs.

I en bodelning mellan din pappa och hans nya maka är det giftorättsgodset som ingår. I huvudsak allt som makarna äger ska ingå i bodelningen, dock ej enskild egendom eller egendom för personligt bruk. Enskild egendom kan vara sådant som den ena maken fått i gåva, i arv som enligt testamente ska vara dess enskilda, gjorts till enskild genom äktenskapsförord. Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, glasögon m.m. Med andra ord, så länge ingenting har gjorts till enskild egendom så ska allt makarna äger ingå i bodelningen, därmed även hus och mark. Däremot ska egendom som under äktenskapet tillhört ena maken kvarstanna på den makens lott. Vardera makes arvingar har alltså rätt att få kvarlåtenskap som tillhört sin respektive arvlåtare, se 3 kap. 5 § Ärvdabalken.

Observera dock att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (ca 180 000). I det värdet inkluderas dock vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom. Har den efterlevande maken redan fått minst 4 prisbasbelopp från bodelningen så har maken alltså inte rätt till arv om den avlidne endast har särkullbarn.

Det som bör göras först, om det inte redan är gjort, är att upprätta en bouppteckning. Det kan göras privat eller med hjälp av en jurist. Skatteverket tillhandahåller en tydlig redogörelse för vad som ska göras när en anhörig dör, se länk: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/arvskifte.4.3528414214b3f875805caf.html. Först efter att bouppteckningen är klart kan arvskifte ske. Behöver du hjälp med arvskifte kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på området. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Vänlig hälsning,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (697)
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

Alla besvarade frågor (82720)