Efterarv vid ökning av boet

Min moster dog nyligen medan hennes man dog för 20 år sedan. De hade då ett testamente sinsemellan där de stipulerade att vid bägges död skall alla tillgångar gå till välgörande ändamål.

Nu ändrade min moster sitt testamente och det fick laga kraft och i detta fick min mor hennes arvsrätt.

Vad vi förstår kan ej makens 50% förändras utan det skall gå till utpekad fond men hur värderas denna del.

Min moster har förvärvsarbetat och levt snålt i alla år och själv sparat på sig en förmögenhet.

Är det det ursprungliga dödsboets värdering plus en schablonmässig uppskrivning som gäller eller skall man värdera hennes eget arbete. En 50-50 fördelning efter 40 år känns lite felaktigt. Vad är laglig praxis=

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag tolkar dig som att din moster efter sin mans död ändrade åsikt om sitt arv och ville istället att det skulle gå till sin syster. Nu är dock problemet att ni är lite osäkra på hur mycket av boet som ska gå till välgörenhet, eftersom att det har sett en ökning av förmögenheten.

När din mosters man dog så ärvde hon hans egendom med fri förfoganderätt. Med den fick hon göra i princip vad hon ville utom att testamentera bort den. Det motsvar idag en andel av hennes totala egendom, som man brukar räkna ut med följande formel. Det är den andelen av vad som finns kvar av din mosters arv som ska gå till välgörenhet.

Andel = (det maken ärver med fri förfoganderätt) / (det den andra maken får i bodelning + det man ärver med fri förfoganderätt).

Efterarvet: andelen * den andras förmögenhet vid dödsfallet

Exempel: Om din moster och hennes man bara hade gemensam egendom på 100 kr. Så skulle en bodelning ge dem båda 50 kr var.

fri förfoganderätt = 50 kr (din mosters mans del)

Det den andra maken får i bodelningen 50 kr (din mosters del)

50/(50+50) = 0.5 = alltså 50 % av din mosters förmögenhet ska gå till den fonden som hennes man ville.

Men då det har skett en ökning av hennes förmögenhet kan det finnas möjlighet att tillämpa ärvdabalkens 3 kapitels 4 § som du hittar https://lagen.nu/1958:637#K3

Enligt den så ska ökningar som kan härledas till den efterlevande maken, (alltså din moster) endast tillfalla dennas efterlevande (alltså hennes syster).
Så om din moster har jobbat mycket kan dessa pengar undantas innan man räknar ut din mosters mans andel. Om det har skett en ökning pga. hennes investeringar av arvet efter honom så kommer dessa att tillfalla båda.

Det finns alltså möjlighet att undanta en del av pengarna ifrån din moster arv ifrån efterarvet av hennes man.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000