Efterarv vid ökning av behållningen

Om värdet på en fastighet ökat genom friköp av en arrenderad tomt vad gäller då. Ska en efterarvinge få del av av värdeökningen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken.

Jag utgår från att fastighetens värde ökade efter den först avlidne makens död och under den efterlevande makens livstid. Genom att fastigheten ökade i värde, ökade också den efterlevande makens behållning. Den här ökningen ska tillgodoräknas den först avlidne makens arvingar (dvs. efterarvingarna) eftersom att ökningen inte beror på arv, gåva eller testamente som den efterlevande maken fått eller av förvärvsarbete som den efterlevande maken utfört. Det innebär att efterarvingarnas arv efter den först avlidne maken beräknas efter samma andelar som de hade rätt till vid denna makes död, men istället ur det nya värdet på behållningen (dvs. inkluderat värdeökningen på fastigheten). Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 4§ 1st.

Lawline arbetar med erfarna jurister som du kan komma i kontakt med här, om du har fler frågor eller vill ha hjälp med att komma vidare i frågan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”